Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

1. Reģistrācija

Kā piereģistrēties NL Jobs?

Jūs varat reģistrēties elektroniski: www.nl-jobs.com/register. Jūs varat arī ierasties vienā no mūsu birojiem, kur mūsu darbinieki Jūs reģistrēs klātienē.

Kādi dokumenti nepieciešami reģistrācijai?

Jums nepieciešama derīga Eiropas Savienības personas apliecība (ID karte) vai pase.

Līguma noslēgšanas brīdī, mēs noņemsim šādas kopijas:
- RNI (BSN)reģistrācijas lapa
- Bankas konta numurs
- Veselības apdrošināšanas karte

Vai man jāreģistrējas atkārtoti, ja esmu jau strādājis NL Jobs?

Nē, Jūsu fails tiek saglabāts datubāzē. Ja vēlaties atgriezties, sazināties ar mums zvanot vai rakstot e-pastu.
Visu mūsu biroju kontaktinformāciju varat atrast apmeklējot: www.nl-jobs.com/contact

Esmu reģistrējies, taču man nav piemērota darba. Kā man rīkoties?

Pārliecināties, ka NL Jobs vienmēr pieejama Jūsu aktuālā kontaktinformācija. NL Jobs vienmēr cenšas Jums atrast darba vietu, kas vislabāk atbilstu Jūsu iepriekšējai darba pieredzei un prasmēm. Ja NL Jobs pārstāvji vēl nav ar Jums kontaktējušies, tas tāpēc,ka NL Jobs (pagaidām) nav pieejama Jums piemērota vakance. Protams, Jūs vienmēr varat zvanīt mūsu birojiem, lai pārliecinātos par izmaiņām un jaunumiem.

2. Transports

Kā tiek organizēts transports uz Nīderlandi?

Ja vēlaties, NL Jobs Jums var noorganizēt transportu no Jūsu mītnes valsts uz Nīderlandi. Visiem NL Jobs birojiem Polijā, Rumānijā, Moldovā un Latvijā ir noslēgtas vienošanās ar autobusu pārvadātājiem. Pēc papildu informācijas droši vēršaties pie viena no mūsu biroju darbiniekiem, kas ar prieku klātienē vai telefoniski atbildēs uz Jums interesējošiem jautājumiem.

Kā tiek organizēts transports uz/no darba vietas Nīderlandē?

Ja dzīvojat NL Jobs mājvietā,NL Jobs Jums organizē un nodrošina transportu uz/no darba vietas. NL Jobs ir liels skaits uzņēmuma auto, kurus varat izmantot, lai nokļūtu darba vietā bezmaksas. Ja Jums ir privāta automašīna, NL Jobs izskatīs iespēju Jums atmaksāt ceļa izdevumus.

Vai NL Jobs sedz ceļa izmaksas?

NL Jobs ceļa izmaksu atmaksu veic saskaņā ar likumu un normatīvajiem aktiem. Jūsu darba tiesisko attiecību sākumā NL Jobs izskatīs vai Jums tiks veikta ceļa izmaksu atmaksa. Ceļa izmaksas tiks izmaksātas katru nedēļu kopā ar Jūsu algu.

3. Mājvietas

Kāda veida mājvietas piedāvā NL Jobs?

NL Jobs piedāvā dažāda veida mājvietas. NL Jobs pieder viesnīcas, mājās, dzīvokļi un pansijas. Iedalot mājvietu, mūsu uzņēmuma plānošanas departaments ņem vērā attālumu no Jūsu dzīvesvietas līdz darba vietai. Iespēju robežās, cenšamies, lai šis attālums būtu pēc iespējas mazāks. Jūsu uzturēšanās laikā Nīderlandē, Jums var sanākt pārvākties. Pārvākšanās iemesls var būt darba uzsākšana jaunā uzņēmumā, vai plānošanas departamenta veiktas izmaiņas. Protams, NL Jobs cenšas Jūsu pārvākšanās reižu skaitu minimizēt.

Visām NL Jobs mājvietām ir piešķirta SNF (Stichting Normering Flexwonen) kvalitātes zīme, kas apliecina, ka NL Jobs mājokļi atbilst Nīderlandes viesstrādnieku mājvietu standartam un prasībām.

Cik cilvēki tiek izmitināti vienā mājā un kāds ir maksimālais izmitināto cilvēku skaits istabā?

Cilvēku skaits dažādās mājvietās ļoti atšķiras. Mums ir mājvietas, kas tiek izmantotas kā viesnīcas, un dažkārt tur varam izmitināt vairāk kā simts cilvēku. Mājās un dzīvokļos iemītnieku skaits ir daudz mazāks. Lielākajā daļā istabu tiek izmitināti 2 cilvēki, atsevišķās vietās iespējams izmitināt vairāk cilvēku, taču, situācija ļoti mainās un ir atkarīga no katras konkrētas lokācijas un mājokļa.

Kādas ir mājvietas izmaksas?

NL Jobs mājokļa īres cena 2019. gadā ir 95,00 EUR/nedēļā.

Kas notiek ar manu istabu, ja dodos atvaļinājumā?

To izlemjat Jūs. Viena no iespējām ir ka, Jūsu prombūtnes laikā Jūs izvēlēties turpināt īrēt Jūsu istabu. Tas nozīmē, ka zinot, ka pēc atvaļinājuma atgriežaties tai pat istabā, to, savas prombūtnes laikā, nododat NL Jobs pārraudzībā. Šajā gadījumā, atvaļinājuma laikā, Jūs varat istabā atstāt savas personīgās lietas. Pastāv arī iespēja, ka Jūs istabu sava atvaļinājuma laikā neīrējat un īri nemaksājat, taču šādā gadījumā pastāv liela iespēja, ka atgriežoties no atvaļinājuma, Jums būs jādzīvo citā istabā.

4. Darbs

Kāda veida darba iespējas piedāvā NL Jobs?

NL Jobs piedāvā daudz dažādas darba iespējas. Lielākā daļa darbu ir augkopības, lauksaimniecības, ražošanas, loģistikas un tehnikas jomās. Plašākai informācijai par aktuālajām vakancēm aicinām sazināties ar Jums tuvāko biroju. Kontakinformāciju varat atrast apmeklējot: www.nl-jobs.com/contact .

Kā atrast vairāk informācijas par darbu,ko veikšu?

NL Jobs darbiniekiem pieejama aktuālākā un jaunākā informāciju par ikvienu NL Jobs klientu, tāpēc viņi Jūs spēj informēt visprecīzāk. Lai apskatītu vairāk foto un video par mūsu piedāvātajām darba iespējām aicinām ielūkoties NL Jobs iespaidu lapā un mūsu Youtube kanālā.
Iespaidu lapa: www.nl-jobs.com/impressions
YouTube kanāls: www.youtube.com/user/nljobs

5. Līgums

Kādu līgumu es saņemšu?

NL Jobs strādā pēc ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) jeb Nīderlandes Privāto nodarbinātības aģentūru federācijas izstrādātās fāzu sistēmas. Plašāku informāciju par fāzu sistēmu atradīsiet NL Jobs personāla ceļvedī. Zemāk atrodama informācija arī par katra līguma ilgumu.

Pirmo reizi uzsākot darbu NL Jobs Jūs saņemsiet A fāzes darba līgumu –līgumu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz 78 nostrādātas nedēļas. Kad šis līgums beidzās, Jūs saņemsiet B fāzes līgumu. Šādu līgumu drīkst maksimāli noslēgt 6 reizes uz kopējo laiku – 4 gadiem. Vēlāk, savukārt, saņemsiet C fāzes līgumu, kas tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Pēc fāzu sistēmas Jūs varat strādāt noteiktu laika posmu – 5,5 gadus.

Kāda informācija atrodama manā darba līgumā?

Noslēdzot līgumu ar NL Jobs pagaidu darbinieks saņem 3 dokumentus: Pagaidu darbinieka darba līgumu, pagaidu nodarbinātības apliecinājumu,kā arī personāla ceļvedi. Darba līgumā atrodama informācija par darba līguma ilgumu, darba devēju un darba ņēmēju. Šo līgumu paraksta gan darbinieks, gan darba devējs. Apliecinājumā aprakstīti konkrētā klienta darba nosacījumi, kā piemēram: alga, darba apjoms, funkcijas, izmaksas, koplīgums, u.c. Šīs detaļas nosaka klients. Personāla ceļvedis satur svarīgu informāciju par darbu. Kopā šie dokumenti veido līgumu starp NL Jobs un pagaidu darbinieku.

Kā pārtraukt darba attiecības?

Kad vēlaties pārtraukt darbu NL Jobs, Jums laicīgi raksveidā jāinformē Jūsu kontaktpersona. Vēlams mēnesi pirms Jūsu līguma beigām. Kad vēlaties pārtaukt darbu līguma laikā, Jums jāievēro viena mēneša darba uzteikšanas termiņš. Ja to neievērosiet, mēs ieturēsim administratīvās izmaksas. Mutiska darba uzteikšana netiek ņemta vērā.

6. Alga

Kad tiek izmaksāta alga?

Katru ceturtdienu NL Jobs izmaksā algu par iepriekšējo nedēļu. Proti, algu par nostrādāto 1. nedēļu Jūs saņemsiet 2. nedēļas ceturtdienā. Algu gandrīz vienmēr saņemsiet piektdienās.

Kur varu atrast savas algas lapiņas un gada pārskatu?

Algas lapiņas un gada pārskats tiek nosūtīti uz Jūsu e-pasta adresi. Algas lapiņas saņemsiet ceturtdienās, kad tiek izmaksāta Jūsu alga. Ja nav algas, arī algas lapiņu nesaņemat. Gada pārskats tiek nosūtīts vienu reizi gadā – gada sākumā. Gada pārskats ir kopsavilkums par pagājušo gadu.

Kas ir rezervācijas?

Mēs atliekam naudu dažādiem mērķiem, tādiem kā atvaļinājuma nauda, atvaļinājuma stundas un papildu tiesiskais papildatvaļinājums. Šīs rezervācijas redzamas Jūsu algas lapiņā. Atvaļinājuma nauda vienmēr tiek izmaksāta jūnija pirmajā nedēļā. Atvaļinājuma stundas varat izmantot, kad vēlaties paņemt brīvdienu. Šī rezervācija nodrošina to,ka arī par šo dienu Jums samaksās. Kad pārtraucat darbu NL Jobs, šīs rezervācijas tiks izmaksātas 6 nedēļu laikā, pēc darba attiecību pārtraukšanas. Papildu tiesiskais atvaļinājums tiek izmaksāts katru nedēļu. 

Domāju, ka kaut kas nav kā nākas ar manu algu, kā man rīkoties?

Kad šaubāties par NL Jobs izmaksātās algas pareizību, sazināties ar Jūsu NL Jobs koordinatoru/atbildīgo vadītāju. Šī ir Jūsu kontaktpersona. Viņš/-a atrodas Jūsu darba vietā, taču Jūs varat arī viņus sasniegt pazvanot vai nosūtot e-pastu. Tieši un konkrēti norādiet uz lietām, ko apšaubāt (piemēram, nosatrādāto stundu skaitu). Jūsu kontaktpersona pārliecināsies par Jūsu apgalvojumu pareizību un informēs Jūs par gala lēmumu. Gadījumā,ja Jums ir taisnība, tiks veiktas atbilstošas korekcijas nākošajā algas maksājumā.

7. Komunikācija

Pie kā vērsties dažādu jautājumu gadījumā?

NL Jobs ir daudz pastāvīgu darbinieku, un tos visus vieno kopīgs mērķis – apmierināti pagaidu darbinieki. Taču ne visi darbinieki var atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem. Šī iemesla dēļ svarīgi ar Jūsu jautājumu vērsties pie pareizā cilvēka. Skaidrības labad, zemāk esam norādījuši, kur vērsties dažādu jautājumu gadījumā.

NL Jobs darbinieks

Tēma

Koordinators/ Atbildīgais vadītājs

Algas lapiņas, alga, atvaļinājums, darbs, plānošana, personīgas problēmas u.c. jautājumi

Mājvietu pārvaldnieks

Visi ar dzīvesvietu saistītie jautājumi

Ārkārtas telefons Westland : +31 6 10 19 69 25

Ziņot par slimību vai ārkārtas gadījumu

Ārkārtas telefons Noord-Holland: +31 6 30 87 34 90

Ziņot par slimību vai ārkārtas gadījumu

Ārkārtas telefons Zeeland: +31 6 10 34 25 11

Ziņot par slimību vai ārkārtas gadījumu

 

8. Atvaļinājums un brīvdienas

Kā pieteikt atvaļinājumu?

Vismaz 2 nedēļas pirms došanās atvaļinājumā, paziņojiet par Jūsu atvaļinājuma plāniem Jūsu koordinatoram un atbildīgajam vadītājam. Ja bez iepriekšējas saskaņošanas neierodaties darbā, Jums būs jāsedz radušies zaudējumi 50,00 EUR apmērā. Ceturtdienā, pirms atgriešanās Nīderlandē, Jums jāapstiprina un jāziņo par to, kad ieradīsieties. To iespējams izdarīt zvanot uz: 0031 174 526595 laikā no 14:00 līdz 16:30.

Kad saņemšu savu atvaļinājuma naudu un atvaļinājuma stundas?

Atvaļinājuma nauda vienmēr tiek izmaksāta jūnija pirmajā nedēļā. Atvaļinājuma stundas varat izmantot, kad vēlaties paņemt brīvdienu. Rezervācija nodrošina to,ka arī par šo dienu Jums samaksās. Kad pārtraucat darbu NL Jobs, atlikušās rezervācijas tiks izmaksātas 6 nedēļu laikā, pēc darba attiecību pārtraukšanas.

Vai varu slimības laikā pieteikt sev atvaļinājumu?

Jā, tas ir atļauts! Jums jāiesniedz savs atvaļinājuma pieteikums Jūsu atbildīgajam vadītājam un tad to izskata darba kavējumu padomnieks/lietu vadītājs. Darba kavējumu padomnieks/lietu vadītājs tad savukārt jautā uzņēmuma ārstam tā atzinumu vai atvaļinājums netraucēs Jums atveseļoties un/vai nekavēs atgriešanos darba vietā. Ja tas tā nav, Jūsu pieteikums tiks apstiprināts. Ja uzņēmuma ārsts norāda, ka Jūsu atvaļinājums var kavēt Jūsu atveseļošanos vai atgriešanos darbā, Jūsu atvaļinājuma pieteikums tiks noraidīts. Ja Jūs nepiekrītat šim slēdzienam un, ignorējot ieteikumus, dodaties prom, Jūsu rīcība var ietekmēt Jūsu pagaidu darba līguma statusu.

9. Slimība

Kā paziņot par slimību?

Ja esat slims, Jums par to jāziņo zvanot uz ārkārtas telefonu stundu pirms darba sākšanās darba vietā. Par slimību aizliegts informēt ar SMS, balss pasta, WhatsApp, e-pasta vai citu līdzekļu palīdzību. Jūs esat informējis par slimību vien tad,kad esat ar kādu runājis, un šī persona ir ziņojusi par Jūsu slimību. Ko darīt, ja pats nevarat informēt par Jūsu saslimšanu? To var darīt arī kāds cits.

Lai viss noritētu raiti, kad ziņojiet par slimību, pārliecinaties, ka Jums pa rokai ir Jūsu pagaidu darbinieka numurs. Jau iepriekš apdomājat, kādu darbu vēl esat spējīgs veikt, vai kādas ir Jūsu sūdzības par darbu,kā arī cik ilgi Jūsupŗat Jūs nebūsiet darbā. Jums arī tiks jautāts vai darba devējs var ko darīt lai Jums palīdzētu. Kad būsiet sniedzis šo informāciju, Jums būs jānorāda Jūsu tābrīža atrašanās vietas adrese, kā arī telefona numurs uz kuru zvanot, iespējams Jūs sazvanīt. Tāpāt, svarīgi zināt, vai darba nespēju veicinājis negadījums, par kuru atbildīga trešā persona.

Darbinieka pienākums ir katru dienu laikā no 10.00 līdz 14.00 atrasties mājās, kamēr NL Jobs darba kavējumu lietu vadītājs vai arodslimību ārsts nav ar Jums sazinājušies, devušies pie Jums vizītē uz mājām, vai kamēr Jūs neesat saņēmis uzaicinājumu doties uz konsultāciju. Līdzīgi, NL Jobs sagaida,ka Jūs saprātīgā laika periodā sazināsieties ar ārstu un nepārtrauksiet atveseļošanās procedūras, kā arī piekritīsiet un sekosiet viņa norādījumiem.

Vai esat saslimis ārzemēs? Šādā gadījumā, informējiet mūs par šo faktu 2 dienu laikā. Mēs informēsim Jūs par to, kas darāms. Ja NL Jobs uzņēmuma ārsts lūdz uzrādīt ārsta izziņu no Jūsu ārsta, tad Jums tāda jāsagādā un jāuzrāda uzņēmuma ārstam.

Papildu informācijai par rīcību slimības gadījumā, skatāt dokumentu „Slimības paziņošanas kārtība un ārsta vizītes” lejupielāžu lapā

Kas notiek, ja saslimstu?

Kad esat slims, Jums jāziņo par prombūtni slimības dēļ, zvanot uz ārkārtas telefonu. Pārliecinaties, ka Jums pa rokai ir Jūsu pagaidu darbinieka numurs. Persona ar ko runājat zvanot uz ārkārtas telefonu Jums uzdos tādus jautājumus, kā: Kad Jūsuprāt Jūs atgriezīsities darbā? Jūsu paziņojums par darbnespēju tiks nodots klientam un NL Jobs administrācijai. Jums jāuzturas mājās laikā no 10.00 līdz 14.00, šajā laikā Jums var zvanīt, vai uzņēmuma pārstāvis var ierasties mājas vizītē, tāpēc raugāties, lai Jūs vienmēr būtu sasniedzams. Darba nespējas laikā NL Jobs darba kavējumu lietu vadītājs Jums palīdzēs ātri atveseļoties. Jums arī būs jāpārliecinās, vai esat spējīgs veikt Jūsu (pagaidu) ierobežojumiem pielāgotu darbu. Īsā laika periodā, Jūs var uzaicināt uz vizīti pie uzņēmuma ārsta. Uzņēmuma ārsts izvērtēs, vai esat spējīgs veikt savus vai citus darba pienākumus. Ārsta slēdziens ir noteicošais; mēs vienmēr vadīsimies pēc viņa ieteikumiem. Jūs varat nepiekrist uzņēmuma ārsta ieteikumiem. Šādā gadījumā Jums ir iespēja pieprasīt UWV (Nīderlandes Darbinieku apdrošināšanas aģentūras) speciālistu viedokli. Izmaksas ir 100,00 EUR apmērā sedzat Jūs. Laikā,kad pieprasat speciālistu viedokli, ne Jūs, ne mēs netiksim atbrīvoti no mūsu pienākuma sekot uzņēmuma ārsta norādījumiem. Tādējādi,gan Jums, gan mums jāievēro norādījumi, līdz brīdim, kad saņemts speciālista slēdziens. Saskaņā ar Poortwachter likumu, Jūsu prombūtnes laikā, darbnespējas dēļ, Jums tiks noteiktas dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir sekmēt Jūsu izveseļošanos un atgriešanos darbā.

Vai NL Jobs piedāvā veselības apdrošināšanu?

Jā, NL Jobs pieejama Holland Zorg apdrošināšana, kas maksā 24,82 EUR/nedēļā. Šīs izmaksas tiek automātiski atskaitītas no Jūsu algas. Nīderlandes veselības apdrošināšana ir obligāta visiem, kas strādā Nīderlandē.

10. Pensija

Kā ar manu pensijas uzkrājumu?

Ar ABU, StIPP (Algemene Bond Uitzendondernemingen) jeb Nīderlandes Privāto nodarbinātības aģentūru federācijas pensijas fondu palīdzību, Jūs sākat uzkrāt pensiju, kad esat pie mums nostrādājuši vairāk kā 26 nedēļas un esat vismaz 21 gadu veci. A fāzē par to maksā tikai NL Jobs, sākot ar B fāzi un vēlāk, iemaksas veiksiet tikai Jūs, taču Jūs arī uzkrāsiet vairāk pensijas.

Vai es varu savu pensiju vēlāk saņemt savā izcelsmes valstī?

Jūsu tiesības uz pensiju saglabājas arī atgriežoties Jūsu izcelsmes valstī.

Kur iespējams iegūt vairāk informācijas par manu pensiju?

Plašākai informācijai par pensiju varat apmeklēt pensiju piedāvātāja tīmekļa vietni: www.stippensioen.nl. Vietnē pieejamā informācija pieejama vairākās valodās.

11. Skolēni

Vai es kā skolēns varu strādāt NL Jobs?

Jā. Svarīgi, lai Jūs varat pierādīt, ka esat reģistrējies pilna laika dienas mācībām. Skolēniem, ne no Nīderlandes, jābūt ISIC kartei.Karti iespējams pieteikt: www.isic.nl .

Kāds ir maksimālais stundu skaits, ko es kā skolēns drīkstu strādāt?

Jauniešiem vecumā no 16 līdz 17 gadiem atļauts strādāt vidēji 40 stundas nedēļā. Piezīme: Stundas,ko pavadāt skolā tiek ieskaitītas šajās 40 stundās. Jauniešiem 15 gadu vecumā arī ļauts strādāt 40 stundas, taču skolas dienās, maksimālais darba stundu skaits ir 2. Ja esat 13 vai 14 gadus veci, Jūs varat strādāt maksimums 35 stundas nedēļā skolas brīvlaikos. Jums aizliegts strādāt skolas dienās. Sīkākam darba stundu skaidrojumam, lūdzam apmeklēt: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk.

Vai organizējat skolēniem/studentiem transportu?

Tas atkarīgs, no tā kā esam vienojušies ar Jūsu darba devēju – NL Jobs klientu. Pirms darba uzsākšanas, mēs Jūs informēsim vai NL Jobs ir Jums piemēroti transporta piedāvājumi.

12. Algas lapiņa

Kad varu izmantot atvaļinājuma stundas?

Jūs varat izmantot atvaļinājuma stundas vien gadījumā, ja Jūs vismaz vienu dienu neesat strādājis (8 stundas, wyplata@nl-jobs.com, Jūs nesaņemsiet atbildi. Lūdzam pārliecināties, ka Jūs atbilstat atvaļinājuma stundu izmaksas prasībām (vismaz 8 stundas un Jūsu bilance ir pozitīva).

Kāda ir Fiktīvu nodarbinātības shēmu apkarošnas likuma (Wet aanpak schijnconstructies, WAS) nozīme?

Ikvienai personai, kas strādā Nīderlandē pienākas saņemt minimālo algu. Tas savukārt nozīmē, ka Jūsu darba devējs nedrīkst ieturēt vai veikt atvilkumus no minimālās algas. Neskatoties uz to, Jūsu darba devējs var ieturēt vai veikt atvilkumus no atvaļinājuma algas vai tā algas apjoma, kas pārsniedz likumā noteiktās minimālās algas apmēru. Šis likums ļauj atvilkt dzīvesvietas un veselības apdrošināšanas izmaksas.
Pensiju iemaksas un ienākuma nodokļi arī tiek ieturēti, kā to paredz likums.

Kas ir ekstrateritoriālās izmaksas?

Tā ir nodokļu shēma, kas ārvalstu pagaidu darbiniekam Nīderlandē sniedz nodokļu atlaides.

Šajā gadījumā, pagaidu darbinieks drīkst atteikties (iemainīt) daļu tā ar nodokli apliekamo darba algu, lai saņemtu nodokļu atlaidi.
Iespējams iemainīt sekojošo ar nodokli aplikto algu:

  • Atvaļinājumu, kas pārsniedz likumīgās saņemšanas tiesības (maksimālā iemaināmā alga par atvaļinājumu, kas pārsniedz līkumīgās saņemšanas tiesības ir 81%);
  • Nodokļu atlaide par neregulārām darba stundām un virsstundām (maksimālā iemaināmā alga par nodokļu atlaidēm un virsstundām ir 100%);
  • Algu, kad pārsniedz likumā noteiktās minimālās algas apmēru (maksimālais iemaināmais algas apjoms virs noteiktās minimālās algas ir 81%).

Var tikt iemainītas sekojošās ekstrateritoriālās izmaksas:

  • Divkārši mājokļa izdevumi
  • Transporta izmaksas uz/no Nīderlandes
  • Papildu uzturēšanas izmaksas

Cenas Nīderlandē bieži ir lielākas par cenām Jūsu izcelsmes valstī. Atkarībā no izdevumiem katrā valstī, mēs katru nedēļu aprēķinam maksimālo nodokļu atlaidi papildu uzturēšanas izmaksām.

Kāda atšķirība starp ienākumu nodokli un sociālās apdrošināšanas iemaksām ('loonheffing') un īpašo tarifu ('bijzonder tarief')?

Ienākumu nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek aprēķinātas par Jūsu nostrādātajām stundām. Nīderlandes nodokļu un muitas administrācijas(‘Belastingdienst’) baltajā iknedēļas algas tabulā norādīts precīzs nodokļu apmērs atkarībā no nedēļas bruto algas.
Īpašais tarifs tiek aprēķināts un piemērots kā „ārpus kārtas” atalgojums, tāds kā piemēram bonuss, ar sniegumu saistīts atalgojums - prēmija, kā arī arī atlikto summu izmaksa.

Kad tiek izmaksātas atliktās summas?

Atvaļinājuma nauda tiek izmaksāta reizi gadā - jūnija pirmajā nedēļā vai kad pārtraucat darba attiecības 

Atvaļinājuma stundas tiek izmaksātas kad esat devies atvaļinājumā vai pārtraucat darba attiecības.
Pārtraucot darba attiecības atlikušās rezervācijas summas tiks izmaksātas 6 nedēļu laikā, pēc darba attiecību pārtraukšanas.

Kur meklēt informāciju par manis uzkrāto pensiju?

Pirmās 26 darba nedēļas Jūs pensiju neuzkrājat. Ja esat sasnieguši 21 gada vecumu, Jūs sākat uzkrāt pensiju, kad esat pie mums nostrādājuši vairāk kā 26 nedēļas. No 21 gada vecuma,sākot ar 27 darba nedēļu Jūs tiksiet iekļauts STiPP pensijas fondā.
Jūsu darba devējs maksās Jūsu pensijas iemaksas, tāpēc šīs summas neparādīsies Jūsu algas lapiņā. „PSN” lodziņā Jūsu algas lapiņas augšadaļā ir redzams vai Jūs esat iekļaut STiPP pensiju plānā („J”- jā, „N”- nē).
Kad esat nostrādājis 78 nedēļas, un  saniedzis B fāzi, Jūs noņems no pamata plāna un pārliks STiPP „plus” pensiju plānā. No šī brīža, Jūs kā darbinieks veiksiet % iemaksas Jūsu pensijai.

13. Darba grafiks 

Kā es saņemšu informāciju par savu dienas darba grafiku?

Jūsu dienas darba grafiks ir pieejams lietotnē „Plan4Flex” mobilajām ierīcēm. Lūdzu, instalējiet šo lietotni savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

Kas ir „Plan4Flex”?

„Plan4Flex” ir darba grafika lietotne. „NL Jobs” izmanto šo lietotni, lai plānotu darba, transporta un mājokļu pieejamību.

Kur varu lejupielādēt lietotni „Plan4Flex”?

Lietotni varat lejupielādēt kādā no šīm saitēm:

Android:         https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ewings.app

IOS:              https://itunes.apple.com/nl/app/plan4flex/id1125677458?mt=8

Kā darbojas lietotne „Plan4Flex”?

„NL Jobs” piedāvā lietotnes „Plan4Flex” rokasgrāmatu, kurā izsmeļoši paskaidrots, kā instalēt lietotni, ko tā dara un kā tā darbojas. Lietotni „Plan4Flex” varat lejupielādēt šeit:

https://www.nl-jobs.com/lv/downloads

Noklikšķiniet uz „Lietotnes Plan4Flex rokasgrāmata”.

Kur varu atrast savu pieteikšanās informāciju lietotnē „Plan4Flex”?

Ja sākāt strādāt uzņēmumā „NL jobs” 2019. gada jūlijā, tad jūlija vidū saņemsit e-pastu, kurā ir norādīta jūsu pieteikšanās informācija. Ja sākāt strādāt uzņēmumā „NL jobs” pēc 2019. gada jūlija, tad īsi pirms pirmās darba dienas vai pēc tās beigām saņemsit e-pastu, kurā ir norādīta jūsu pieteikšanās informācija. Uzglabājiet šo informāciju drošā vietā!

Esmu pazaudējis/-usi savu lietotāja vārdu lietotnei „Plan4Flex”. Kas man jādara?

Jūsu lietotāja vārds lietotnei „Plan4Flex” ir pagaidu darbinieka vai algas izmaksas numurs. To varat atrast algas aprēķina lapas augšējā labajā stūrī. Tas sastāv no pēdējiem pieciem cipariem, kas atrodas zem „medew.nr”. Piemēram, tas var būt „61400”.

Esmu pazaudējis/-usi savu paroli lietotnei „Plan4Flex”. Kas man jādara?

Lietotnē noklikšķiniet uz opcijas „Forgotten password” (Aizmirsu paroli). Pēc noklikšķināšanas uz „NL Jobs” zināmo e-pasta adresi tiks nosūtīta jauna parole.

Kā varu apskatīt savu grafiku, ja man nav viedtālruņa vai planšetdatora?

Savu grafiku varat pārbaudīt arī datorā. Uzņēmumā „NL Jobs” ir pieejami datori. Bieži vien datori ir pieejami arī citu uzņēmumu ēdnīcās.

Jūs varat pieteikties šādā saitē, izmantojot pieteikšanās informāciju, kuru saņēmāt e-pastā:

https://app.nl-jobs.com/P4Web/Login

 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai izsekotu lietošanu un vēlmes Atļaut Atteikties