Reģistrēt draugu(s)

Šajā lapā Jūs varat reģistrēt draugus, ģimenes locekļus un/vai radiniekus. Ja šī persona nostrādās NL Jobs 12 nedēļas vai ilgāk, Jūs saņemsiet neto bonusu 25 eiro apmērā!
Lūdzu, aizpildiet visu nepieciešamo informāciju zemāk, mēs mēģināsim sazināties ar Jūsu draugu (-iem) dienas laikā.

Lauki, kas atzīmēti ar * ir obligāti, bet mēs iesakām norādīt arī e-pasta adresi.

Reģistrācijas veidlapa

Nepareizs personas kods Personas kods jau ir reģistrēts NL Jobs sistēmā Nepieciešams Ievadīt skaitli Ievadīt datumu Nepareizs Nav tas pats Cits Sazinieties ar mums pa tālruni 0031-174526595

Mani dati


Jūsu drauga/dzenes dati

Ievadiet zemāk, kurš NL Jobs birojs atrodas vistuvāk Jūsu drauga/dzenes pašreizējai atrašanās vietai.
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai izsekotu lietošanu un vēlmes Atļaut Atteikties