Reģistrēt draugu(s)

Šajā lapā Jūs varat reģistrēt draugus, ģimenes locekļus un/vai radiniekus. Ja šī persona nostrādās NL Jobs 4 vai pat 12 nedēļas, Jūs varat saņemsiet neto bonusu līdz pat 50 eiro apmērā! Tiklīdz Jūsu ieteiktā persona(as) nostrādās 4 nedēļas, Jūs saņemsiet pirmos 25 eiro neto, ja Jūsu ieteiktā persona pēcāk nostrādās līdz 12. nedēļai (ieskaitot), Jūs saņemsiet vēl 25 eiro neto.

Lūdzu, aizpildiet visu nepieciešamo informāciju zemāk, mēs mēģināsim sazināties ar Jūsu draugu (-iem) vienas dienas laikā.

Lauki, kas atzīmēti ar * ir obligāti, bet mēs iesakām norādīt arī e-pasta adresi.

Reģistrēt draugu var tikai NL Jobs darbinieki.

Iespējams reģistrēt vien tos draugus, kas pēdējos 6 mēnešus nav strādājuši NL Jobs. 

Reģistrācijas veidlapa

Nepareizs personas kods Personas kods jau ir reģistrēts NL Jobs sistēmā Nepieciešams Ievadīt skaitli Ievadīt datumu Nepareizs Nav tas pats Cits Sazinieties ar mums pa tālruni 0031-174526595

Mani dati


Jūsu drauga/dzenes dati

Ievadiet zemāk, kurš NL Jobs birojs atrodas vistuvāk Jūsu drauga/dzenes pašreizējai atrašanās vietai.
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai izsekotu lietošanu un vēlmes Atļaut Atteikties