Nieuwsberichten

Feiten en fabels over flexmigranten in Nederland

Conclusr research deed in opdracht van onder andere de ABU onderzoek naar flexmigranten in Nederland in 2016.

In 2016 hebben ABU- en NBBU-leden gezamenlijk circa 120.000 arbeidsmigranten bemiddeld. Uit onderzoek blijkt dat de meeste uitzendbureaus zorgen voor goede huisvesting en van verdringing op de arbeidsmarkt blijkt geen sprake.

7 feiten over arbeidsmigranten in Nederland:

 1. In 2016 werkten via ABU- en NBBU-intermediairs in ons land 119.598 flexmigranten (gemiddeld 399 per organisatie)
 2. De meeste flexmigranten (79%) zijn in 2016 van Poolse komaf. Op afstand volgen flexmigranten met andere nationaliteiten, respectievelijk Roemenië, Duitsland, Hongarije en Litouwen (samen 12,6%).
 3. De meeste flexmigranten (60%) zijn tussen 18 en 30 jaar oud.
 4. De meeste flexmigranten zijn werkzaam in Noord-Limburg (7,7%), Noord-Holland-Noord (7,2%) en Noordoost-Brabant (7%). In deze regio’s zijn in totaal meer dan 26.000 flexmigranten werkzaam.
 5. De sectoren waarin de meeste flexmigranten werkzaam zijn, zijn de logistieke sector (32%), de land- en tuinbouw (samen 25%) en de voedingsindustrie (18%).
 6. Flexmigranten zijn gemiddeld 44 weken in dienst. Van de flexmigranten zit 73% in uitzendfase A / 1 of 2; 22% zit in fase B / 3 en 5% zit in Fase C / 4. Het gemiddelde dienstverband van een arbeidsmigrant in Nederland is 44 weken.
 7. In totaal wordt 70% van de flexmigranten bemiddeld in huisvesting. Dit wordt met name door inhuur via een woonbemiddelaar gedaan (83%).

Geen arbeidsverdringing

Sinds 2014 kunnen Roemenen en Bulgaren zonder werkvergunning in Nederland aan de slag. Ook uit dit onderzoek blijkt dat dit niet heeft geleid tot een grote toestroom van Bulgaren en Roemenen naar Nederland.
Vanuit de samenleving en politiek wordt bedrijven die werken met arbeidsmigranten vaak verweten dat zij arbeidsverdringing in de hand werken. Het blijkt echter dat flexmigranten voornamelijk werken in sectoren waarvoor nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten te vinden zijn. Arbeidsmigranten leveren een wezenlijke bijdrage aan de productiviteit en Nederlandse export en zijn dus belangrijk voor de Nederlandse economie.

Malafide praktijken tegengaan

Demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher vreesde dat met de komst van meer arbeidsmigranten de kans op arbeidsverdringing groter werd, zeker als malafide uitzendbureaus flexmigranten onderbetalen. De Inspectie SZW heeft vorig jaar voor 1,3 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan uitzendbureaus wegens onderbetaling, waarbij het in de meeste gevallen Poolse flexkrachten betrof. Het ministerie stelt vast dat het merendeel van de (uitzend)bedrijven zich houdt zich aan de wet- en regelgeving.
Ook de ABU en NBBU willen onderbetaling en uitbuiting tegengaan en streven een gelijk arbeidsvoorwaardelijk speelveld en goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarom pleiten de brancheorganisaties voor:

 • Geen belemmerende administratieve lasten bij registratie van nieuwkomers in de GBA of de RNI.
 • Meer ruimte binnen gemeenten voor huisvesting van deze onmisbare groep flexibele arbeidskrachten.
 • Een sluitende aanpak van arbeidsmarktfraude door meer publiek-private samenwerking.
 • Inachtneming van het SNF-huisvestingscertificaat bij het gemeentelijk huisvestingsbeleid

BRON: Flexmarkt.nl

Wednesday 27 September

NL Jobs goes solo in Romania

Announcement

After cooperation with Westflex that lasted for almost 2 splendid years, our office in Bacau will be run solely by NL Jobs.

The former DutchRecruit Bacau continues under the flag of NL Jobs Romania.

Bianca and Iulia are going to continue their work and will answer all of your questions as good as possible.

Monday 11 September

Brand in Kwadijk verwoest huisvesting en bezittingen van uitzendkrachten

Alle 63 medewerkers zijn gelukkig ongedeerd gebleven

Zaterdagavond zijn zij allemaal opgevangen in de kantine van een nabij gelegen sportvereniging. Direct is er een noodplan van start gegaan. Zo is er medische hulp verzorgd zodat uitzendkrachten die medicijnen gebruiken snel vervangende medicijnen kregen. Verder is in samenwerking met de Poolse ambassade gezorgd voor tijdelijke documenten zoals paspoorten. Afgelopen zaterdag is ook de burgemeester langs geweest om zijn steun te betuigen.

Het team van medewerkers van NL Jobs in Noord-Holland heeft het hele weekend met de getroffen uitzendkrachten gesproken, heeft voorzien in primaire levensbehoeften en ervoor gezorgd dat er deze maandag een doorbetaalde vrije dag voor alle uitzendkrachten kon worden gerealiseerd. Deze vrije dag zal door de uitzendkrachten worden besteed om spullen te kunnen aanschaffen voor dagelijks gebruik, hiervoor heeft NL Jobs een schenking gedaan aan alle betrokken uitzendkrachten. Uiteraard heeft NL Jobs ook voorzien in nieuwe werkkleding, veiligheidsschoenen, beddengoed, sanitaire middelen, huisraad en keukengerei. Echter blijft er voor deze uitzendkrachten een dringende vraag naar persoonlijke spullen. Hiervoor is NL een inzamelingsactie gestart. Mocht u de behoefte voelen om hieraan iets bij te dragen in de vorm van kleding, schoenen, tassen, maar ook radio's, opladers en bijvoorbeeld een portemonnee, kunt u zich (telefonisch) melden bij een van onze kantoren. 

Wij zijn blij me alle steunbetuigingen en giften die er tot nu toe zijn gedaan en zijn blij om samen het leed voor deze mensen iets te kunnen verzachten.

 

Een artikel over de brand kunt u hier terugvinden:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/waterland/zeer-grote-brand-hotel-de-purmer-eend-kwadijk-vide

Monday 29 May

Uitbetaling rondom feestdagen

Uw medewerking wordt op prijs gesteld!

De feestdagen staan weer voor de deur. Ook tijdens de aankomende feestdagen, willen wij er graag voor zorgen dat onze medewerkers op tijd hun salaris betaald krijgen. Wij vragen daarom uw aandacht voor het volgende. 

In de week van Pasen (week 16) ontvangen wij graag de urenstaten van week 15 uiterlijk op dinsdag 18 april vóór 12.00 uur. Wij zullen zorgdragen voor uitbetaling van de salarissen op donderdag 20 april.

In de week van Koningsdag (week 17) ontvangen wij graag de urenstaten van week 16 uiterlijk op maandag 24 april vóór 12.00 uur. Wij zullen zorgdragen voor uitbetaling van de salarissen op woensdag 26 april. 

Gezien de beperkte tijd die wij deze beide weken hebben om onze uitzendkrachten te betalen, kunnen wij niet garanderen dat urenstaten die later binnenkomen dan hierboven aangegeven, nog voor de uitbetaling verwerkt worden.  

Voor nu wensen wij u fijne paasdagen!

Wednesday 12 April

NL Jobs in Fabulous 40

Uitzendbureau NL Jobs is dit jaar wederom opgenomen in de lijst van meest groeiende bedrijven in de flexbranche.

http://files.flexnieuws.nl/wp-uploads/2016/12/Fabulous-40-Flexbranche-2016.pdf

Mon 12 Dec 2016

Functieomschrijvingen bij scholierencontract

Per heden is het verplicht ook een functieomschrijving toe te voegen aan het scholieren contract. Deze is terug te vinden in 'Mijn NL'. Let hierop bij het aanleveren van contracten van scholieren. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze administratie via het nummer: 0174-526595.

Thu 27 Oct 2016

We use cookies to track usage and preferences I Understand Disable Cookies