Klauzula informacyjna przy formularzu rejestracyjnym

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci promocji świadczonych usług pośrednictwa pracy. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z oferowanego bonusu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez NL JOBS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu znajdziesz w Polityce prywatności

Używamy cookies do śledzenia wykorzystania i preferencje Pozwolenie Odmawiać