Zarejestruj się teraz

POLITYKA PRYWATNOŚCI NL JOBS POLSKA

I.        Wstęp

W NL JOBS POLSKA cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas jednostki udostępniając swoje dane osobowe. Prawo do prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych uznajemy za cenne wartości, w związku z czym powierzone nam dane osobowe zobowiązujemy się przetwarzać w sposób zgodny z prawem i rzetelny.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbierane są przez NL JOBS POLSKA od osób zainteresowanych pracą za granicą i w jaki sposób są one wykorzystywane.

  

II.        Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest NL JOBS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 7, 45-057 Opole, oraz NL SERVICES NEDERLAND B.V. z siedzibą w Maasdijk (Holandia), Tuindersweg 49, 2676 BD Maasdijk, występujący jako tzw. współadministratorzy danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę się kontaktować z NL JOBS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu pod numerem telefonu: 77 456-42-03 lub adresem e-mail: biuro@nl-jobs.com.

 

 III.        Przetwarzanie danych osobowych

Pod pojęciem „danych osobowych” rozumie się wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji osoby fizycznej. NL JOBS POLSKA zbiera następujące dane osobowe od kandydatów do pracy: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer SOFI, narodowość, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, wykształcenie, znajomość języków, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia w Polsce i za granicą. Dane te zbierane są za pomocą kwestionariusza zgłoszeniowego w biurze NL JOBS POLSKA bądź za pośrednictwem formularza na stronie internetowej NL JOBS POLSKA pod linkiem „Zarejestruj się”. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do skorzystania z naszej oferty pracy za granicą.

NL JOBS POLSKA przetwarza dane osobowe tylko w celach biznesowych: realizacji usług pośrednictwa pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), a to niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (umowy pośrednictwa pracy) oraz wykonania tejże umowy. Wyłącznie za zgodą kandydata do pracy, aktualne oferty pracy w Holandii będą mu przedstawiane w bezpośredniej rozmowie telefonicznej. Alternatywnie, również za zgodą kandydata do pracy, będą one przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub w wiadomościach SMS. W razie zawarcia umowy pośrednictwa pracy, niezależnie od wskazanych wyżej danych, NL JOBS POLSKA przetwarza również następujące dane osobowe: miejsce urodzenia (miasto i kraj), rodzaj dokumentu tożsamości wraz z numerem, serią i datą ważności oraz numer PESEL. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a to niezbędność danych dla wykonania umowy pośrednictwa pracy.

W razie skorzystania z formularza rejestracyjnego w ramach akcji „Poleć znajomego do pracy”, zawarte w wiadomości dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz tzw. numer pracownika oraz imię i nazwisko znajomego, jego numer telefonu oraz, opcjonalnie, adres poczty elektronicznej, są przez nas przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji promocyjnej i przyznania bonusu. Przetwarzanie to opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadnionym interesie administratora w postaci promocji świadczonych usług pośrednictwa pracy.

Wszystkie dane osobowe przechowywane są w naszej bazie danych nie dłużej, niż jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim dane te są przetwarzane. Dane osobowe zarejestrowanego kandydata do pracy w Holandii będą przechowywane przez okres 6 miesięcy i po tym okresie niezwłocznie usunięte, chyba że w między czasie dojdzie do zawarcia umowy pośrednictwa pracy. W razie zawarcia umowy pośrednictwa pracy, dane osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia współpracy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dalsze przechowywanie danych jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w ramach akcji „Poleć znajomego do pracy” przechowywane są przez okres niezbędny do ustalenia, czy znajomy jest zainteresowany skorzystaniem z naszych usług pośrednictwa pracy za granicą, a pracownikowi polecającemu należy się bonus.

Przechowywane dane osobowe nie są zasadniczo udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim, za jednym wyjątkiem. W razie zawarcia umowy pośrednictwa pracy, dane osobowe pracownika w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu zostaną przekazane firmie transportowej, świadczącej usługi przewozu osób za granicę.

 

IV.        Prawa osób fizycznych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez NL JOBS POLSKA, ma prawo do:

 

a)    informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz kopii tych danych;

b)    sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych niekompletnych;

c)     żądania usunięcia danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w których NL JOBS POLSKA jest uprawniony do dalszego ich przetwarzania;

d)    ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach, gdy prawidłowość posiadanych danych wymaga weryfikacji, gdy sprzeciwia się ona usunięciu danych niepotrzebnych już NL JOBS POLSKA bądź na czas weryfikacji określonego interesu NL JOBS POLSKA w przetwarzaniu danych osobowych;

e)    przeniesienia danych, przetwarzanych przez NL JOBS POLSKA w sposób zautomatyzowany (w systemie informatycznym);

f)     sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uzasadnionego wyłącznie określonym interesem NL JOBS POLSKA;

g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie podejrzenia, że NL JOBS POLSKA przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem;

h)    cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

 

Aby skorzystać w przysługujących uprawnień, należy się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 77 456-42-03 lub adresem e-mail: biuro@nl-jobs.com. Żądanie osoby fizycznej rozpatrywane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.

 

V.        Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu poprawnego działania serwisu internetowego. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (typ urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu etc.) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są jednocześnie do celów statystycznych. Ich analiza ma w tym przypadku charakter anonimowy.

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania plików cookies, uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia użytkownika, a nawet zablokowania automatycznej ich obsługi. Ograniczenie stosowania plików cookies może przy tym wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).