Înregistrați-vă acum

NL Jobs

NL Jobs este denumirea comercială a companiilor Oranjevliet B.V., Oranjevliet Nederland B.V., NL Jobs Holland B.V. și NL Jobs UZB B.V.
NL Jobs își are sediul la adresa Tuindersweg nr. 49, cod poștal 2676 BD, în localitatea Maasdijk.
Prin această declarație de confidențialitate dorim să vă informăm asupra modului în care tratăm datele cu caracter personal pe dvs. care ni le comunicați în mod voluntar.
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate cu multă grijă la NL Jobs, aplicând măsuri de securitate adecvate, care respectă prevederile legislative și reglementările cuprinse în Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).


De ce colectăm datele dvs. cu caracter personal

Companiile au voie să colecteze date cu caracter personal numai dacă acest lucru se face cu un anumit scop și dacă prelucrarea se poate justifica printr-un temei juridic precizat în RGPD.
Vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul următoarelor scopuri:

 1. pentru a putea respecta prevederile legislative și reglementările;
 2. pentru a putea iniția și menține o relație de tip angajat-angajator cu dvs. și a putea desfășura în acest scop o activitate administrativă bună și relevantă;
 3. pentru a vă putea evalua capacitatea și disponibilitatea pentru un anumit post și/sau o anumită comandă;
 4. pentru a vă putea plasa în serviciul unui client și a putea încheia și respecta contractul aferent plasării cu clientul respectiv;
 5. pentru a vă oferi cursuri de formare sau posibilități de formare și alte servicii (legate de muncă), precum transport, cazare și asigurare de sănătate;
 6. pentru a vă putea evalua eligibilitatea pentru o reducere (a contribuțiilor) și/sau pentru o subvenție sau încadrarea într-o reglementare de reducere (a contribuțiilor) sau de subvenționare;
 7. pentru a ne putea respecta obligațiile în ceea ce privește reintegrarea și a întruni obiectivul impus de guvern privind facilitarea accesului la muncă pentru persoanele aflate la distanță (mai) mare față de piața muncii;
 8. pentru a vă putea informa cu privire la serviciile noastre, la alte activități și/sau pentru a vă transmite informații de natură profesională;
 9. pentru a putea întruni cerințele de calitate, cum ar fi cele aferente certificării;
 10. pentru scopuri de management, inclusiv informarea managementului, asigurarea unor controale interne și a securității în întreprindere și desfășurarea de audituri și de controale contabile;
 11. pentru a vă putea oferi posibilitatea de a accesa și a utiliza portalul nostru web cu caracter închis și intranetul.

Toate aceste scopuri au la bază următoarele temeiuri juridice cuprinse în RGPD:

 • prelucrare necesară pentru executarea unui contract;
 • prelucrare necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale.


Când colectăm datele dvs. cu caracter personal

Colectăm datele dvs. în diferite momente:

 • în momentul în care vă înscrieți la unul dintre birourile noastre de recrutare din Olanda sau din străinătate. În acel moment se stochează numai datele necesare pentru recrutare și selecție;
 • în momentul în care încheiați efectiv un contract de muncă împreună cu noi;
 • în momentul în care vizitați site-ul nostru și completați sau lăsați în urmă date pe acesta.


Ce fel de date cu caracter personal colectăm

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt acele date care sunt necesare pentru furnizarea serviciilor noastre. Fără aceste date nu ne putem desfășura activitatea ca agenție de plasare temporară a forței de muncă.
Datele pe care le colectăm sunt următoarele:

 • numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și alte date de contact;
 • data nașterii, sexul și starea civilă;
 • date legate de evidența personalului, a salariilor și a absențelor;
 • date legate de identificare.

Nu prelucrăm date cu caracter personal speciale, cum ar fi religia, rasa, orientarea sexuală etc., decât dacă vă dați explicit consimțământul în acest scop.

Datele pe care le prelucrăm ne sunt necesare pentru buna desfășurare a relației contractuale de muncă pe care o avem cu dvs. Dacă nu ne comunicați toate datele pe care le solicităm, nu putem desfășura în bune condiții relația contractuală de muncă și, prin urmare, nu vom demara o relație contractuală de muncă împreună cu dvs.


Cui îi transmitem datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal se transmit numai părților care au un interes legitim sau o obligație legală de a vă consulta datele ori care sunt importante pentru executarea contractului de muncă. Și în acest caz se transmit numai datele care sunt strict necesare.
Părțile cărora le transmitem date sunt alte entități care aparțin de NL Jobs, clienții noștri, persoane împuternicite de noi în calitate de operator de date, precum furnizorul software-ului nostru de salarizare, organisme publice și organisme de audit. De asemenea, pot exista situații în care suntem obligați să dezvăluim date, cum ar fi în cazul unui ordin judecătoresc sau al unei sentințe.

Datele dvs. nu sunt transmise niciunor părți din afara Uniunii Europene.


Cât timp stocăm datele dvs.

Perioada de stocare a datelor dvs. depinde de termenele prevăzute de lege cu privire la acestea.

Dacă doar v-ați înscris la NL Jobs, dar nu ați lucrat niciodată pentru noi, datele dvs. sunt șterse din sistemul nostru în termen de 6 săptămâni.

Dacă ați prestat muncă pentru noi, avem obligația legală de a stoca o parte din datele dvs. timp de 5 până la 7 ani, în contextul unor revendicări, audituri și obligații fiscale.
Datele care nu sunt necesare în aceste scopuri sunt șterse la 2 ani după încetarea relației dvs. de muncă cu NL Jobs.


Drepturile dvs.

RGPD prevede anumite drepturi pe care vi le puteți exercita în calitate de persoană vizată.
Este vorba despre următoarele drepturi:

 • dreptul la portabilitatea datelor. Acesta constă în faptul că ne puteți solicita să vă transferăm datele (în format digital) către o altă organizație;
 • dreptul de a fi uitat(ă). Ne puteți solicita să ștergem toate datele dvs. Acest lucru este posibil însă numai dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. în scopurile pentru care am colectat datele respective;
 • dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a vedea ce date prelucrăm cu privire la dvs.;
 • dreptul la rectificare și la completare. Ne puteți solicita să modificăm și/sau să completăm datele pe care le prelucrăm în legătură cu dvs. și care nu sunt corecte;
 • dreptul la limitarea prelucrării. Dacă prelucrăm date ale dvs. care nu sunt corecte ori nu sunt necesare sau de care nu mai avem nevoie, ne puteți solicita să încetăm prelucrarea;
 • dreptul privind procesul decizional automatizat și crearea de profiluri. Dacă utilizăm un proces decizional automatizat, ne puteți solicita ca decizia astfel luată să fie verificată și de către o persoană. La NL Jobs nu se utilizează procese decizionale automatizare și nici crearea de profiluri;
 • dreptul de a vă pune prelucrării datelor. Dacă prelucrăm date în temeiul unui interes public sau legitim, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. Este posibil însă ca interesul în temeiul căruia vă prelucrăm datele să prevaleze asupra interesului dvs.

În cazul în care ne-ați dat consimțământul explicit pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ.

Dacă doriți să vă exercitați unul dintre drepturile de mai sus, trebuie să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: support.ro@nl-jobs.com
În acest e-mail trebuie să precizați următoarele date:

 • numele (prenumele și numele de familie);
 • data nașterii;
 • numărul de lucrător temporar (îl puteți găsi pe fluturașul de salariu);
 • ce drept doriți să vă exercitați;
 • numărul de telefon la care vă putem contacta dacă este cazul.

După ce primim e-mailul dvs., vom lua legătura cu dvs. Încercăm să dăm curs solicitării dvs. în termen de 1 lună, cu excepția cazului în care este vorba despre o solicitare complexă. În acest caz aplicăm un termen de soluționare de 3 luni. Vă vom informa însă cu privire la acest lucru în termen de 1 lună.


Securitate

La NL Jobs, facem totul pentru a proteja și a securiza cât mai bine posibil datele dvs. cu caracter personal. În acest scop am luat diverse măsuri organizatorice, fizice, administrative și tehnice. De exemplu, în cazul în care doriți să solicitați anumite date în legătură cu dvs., vă putem ruga să vă prezentați și să vă legitimați la biroul nostru înainte de a vă comunica datele respective. De asemenea, nu toți angajații NL Jobs au acces la toate datele și informațiile, ci numai persoanele autorizate în acest scop. În plus, lucrăm permanent alături de furnizorii noștri de software pentru a dezvolta și a perfecționa în continuare securitatea sistemelor noastre.


Plângeri

Dacă aveți vreo plângere sau vreo întrebare cu privire la datele dvs. cu caracter personal, puteți lua legătura cu jobmate-ul dvs. sau puteți trimite un e-mail la adresa support.ro@nl-jobs.com
În acest e-mail, precizați întotdeauna următoarele date:

 • numele (prenumele și numele de familie);
 • data nașterii;
 • numărul de lucrător temporar (îl puteți găsi pe fluturașul de salariu);
 • natura plângerii dvs.

Vă vom contacta în scurt timp pentru a discuta despre plângerea dvs.

Dacă aveți vreo nemulțumire legată de modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal, puteți depune oricând o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Pe pagina principală a site-ului APD, prin intermediul butonului „Tip ons” („informați-ne”), puteți găsi numărul de telefon al autorității și un formular de depunere a plângerii.