Registrirajte se

Izjava o privatnosti tvrtke NL Jobs


NL Jobs

NL Jobs je tvrtka pod kojom posluju društva Oranjevliet B.V., Oranjevliet Nederland B.V., NL Jobs Holland B.V. i NL Jobs UZB B.V.
NL Jobs je registrirana na adresi Tuindersweg 49, 2676 BD Maasdijk, Nizozemska.
U ovoj Izjavi o privatnosti navodimo način na koji koristimo vaše dobrovoljno dostavljene osobne podatke.
Vaše osobne podatke tvrtka NL Jobs obrađuje s dužnom pozornošću i uz primjenu svih odgovarajućih sigurnosnih mjera, u skladu sa zakonskim i drugim propisima te na načine propisane Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).


Zašto prikupljamo vaše osobne podatke

Trgovačka društva mogu prikupljati vaše osobne podatke samo za točno određene svrhe i obrada mora biti opravdana i temeljena na pravnoj osnovi navedenoj u Općoj uredbi o zaštiti podataka.
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 1. radi postizanja usklađenosti sa zakonima i drugim propisima;
 2. radi zasnivanja i održavanja radnog odnosa i u svrhu provedbe odgovarajuće administracije;
 3. radi ocjenjivanja vaše prikladnosti i raspoloživosti za određenu ulogu i/ili zaposlenje;  
 4. radi vašeg spajanja s trgovačkim društvom i sklapanja odgovarajućeg ugovora te osiguranja njegove provedbe;   
 5. vaše obuke ili osiguranja prilika za obuku te ostalih usluga povezanih sa zapošljavanjem, poput prijevoza, smještaja i zdravstvenog osiguranja;
 6. za procjenu vašeg prava na premijski popust i/ili potporu i radi procjene ispunjavate li uvjete u skladu s pravilima za premijski popust ili plan potpora;
 7. radi ispunjavanja naših obveza u odnosu na reintegraciju i vladinu politiku pomaganja ljudima ograničenih prilika u pronalasku zaposlenja na tržištu rada;  
 8. kako bismo vas informirali o našim uslugama i ostalim aktivnostima i/ili sadržajima;
 9. radi ispunjavanja ciljeva kvalitete, poput certifikacije;
 10.  za svrhe upravljanja, uključujući informiranje uprave, provođenja internih kontrola, osiguranja zaštite na radu te provedbe audita i računovodstvenih kontrola;
 11. kako bismo vam omogućili pristup i korištenje našeg web mjesta i portala te intraneta.  

Sve ove svrhe temeljene su na pravnim osnovama za obradu podataka navedenima u Općoj uredbi o zaštiti podataka:  

 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora;  
 • obrada je nužna za ispunjenje pravnih obveza.


Kada prikupljamo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo na različitim mjestima.

 • pri vašoj registraciji u nekom od naših ureda za zapošljavanje u Nizozemskoj ili inozemstvu. Pritom se prikupljaju samo podaci koji su nužni za zapošljavanje i odabir;
 • pri sklapanju ugovora o radu s nama;
 • pri vašem posjetu našim web stranicama i navođenju vaših osobnih podataka.


Koje osobne podatke prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo su nužni za pružanje naših usluga. Bez tih podataka bilo bi nam onemogućeno obavljanje djelatnosti agencije za privremeno zapošljavanje.

Podaci koje prikupljamo su sljedeći:

 • vaše ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte i ostali podaci za kontakt;
 • vaš datum rođenja, spol i bračno stanje;
 • podaci povezani s Upravljanjem ljudskim resursima, obračunom plaća i administracijom povezanom s izostankom s posla;
 • identifikacijski podaci.

Nećemo obrađivati osjetljive osobne podatke o vašoj vjeri, rasi, spolnoj orijentaciji itd. osim uz vašu izričitu privolu.  

Podaci koje obrađujemo su nam nužni za valjano zasnivanje i održavanje radnog odnosa s vama. U slučaju da nam ne dostavite podatke koje tražimo, nećemo moći valjano održavati radni odnos s vama i nećemo vam biti u mogućnosti ponuditi zaposlenje.


S kime ćemo dijeliti vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke ćemo dijeliti samo s osobama koje imaju legitimni interes za pristup vašim podacima, osobama koje imaju zakonsko pravo pristupa vašim podacima ili stranama kojima su vaši podaci iznimno značajni za ispunjavanje ugovora o radu. U ovim slučajevima vaši podaci će se i dalje dijeliti samo kad je to strogo nužno.
Vaše podatke dijelimo s ostalim tijelima tvrtke NL Jobs, našim klijentima, izvršiteljima obrade, poput dobavljača softvera za obračun plaća, vladinim agencijama i revizorskim tijelima. Mogu nastupiti okolnosti koje nam nalažu obvezu prosljeđivanja vaših podataka, poput izdavanja sudskog naloga ili naloga izvršenja presude.
Vaši podaci neće biti dijeljeni s osobama izvan Europske unije.

 


Vrijeme pohrane vaših podataka

Vaši podaci će biti pohranjeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka (Opća uredba o zaštiti podataka).


Vaša prava

U Općoj uredbi o zaštiti podataka navedena su prava koja imate kao ispitanik.

Prava ispitanika su:

 • pravo na prenosivost podataka. Imate pravo na prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade;
 • pravo na zaborav. Imate pravo tražiti brisanje vaših podataka. Taj zahtjev možemo ispuniti samo ako više ne trebamo čuvati vaše podatke za svrhe u koje su prikupljeni;
 • pravo na pristup. Imate pravo na pristup vašim osobnim podacima koji su predmetom obrade;
 • pravo na ispravak i dopunu osobnih podataka. Imate pravo od nas zatražiti dopunu nepotpunih ili ispravak netočnih osobnih podataka;  
 • pravo na ograničenje obrade. Obrađujemo li vaše podatke koji nisu ispravni, nužni ili više nisu potrebni, imate pravo zatražiti ograničenje obrade;  
 • pravo prigovora na automatsko odlučivanje i profiliranje. Primjenjujemo li automatsko donošenje odluka, možete zatražiti ljudsku provjeru automatizirane odluke. NL Jobs ne koristi automatizirano donošenje odluka niti profiliranje;
 • pravo na prigovor. Obrađujemo li vaše podatke u skladu s općim ili legitimnim interesom, imate pravo prigovora na obradu. U tom slučaju interes koji je osnova naše obrade može prevladati vaš interes.  

Ukoliko ste dali izričiti privolu za obradu određenih osobnih podataka imate i pravo na njeno povlačenje.

Želite li iskoristiti nekog od navedenih prava, molimo kontaktirajte nas slanjem elektroničke pošte na: support.eng@nl-jobs.com
Kod slanja elektroničke pošte molim navedite sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Privremeni broj zaposlenika (naveden je u obračunu plaće)
 • Koje od vaših prava želite iskoristiti
 • Broj telefona na koji vas po potrebi možemo kontaktirati

Kontaktirat ćemo vas po primitku elektroničke pošte. Nastojat ćemo ispuniti vaš zahtjev u roku od mjesec dana. Kod složenijih zahtjeva nastojat ćemo ispuniti vaš zahtjev u roku od tri mjeseca. Obavijestit ćemo vas u roku od mjesec dana.


Sigurnost

NL Jobs poduzima sve moguće mjere kako bi vaši osobni podaci bili sigurni i dobro zaštićeni. U tu smo svrhu uveli različite organizacijske, fizičke, administrativne i tehničke mjere. Primjerice, želite li pristupiti određenim podacima u uredu možemo zatražiti dokaz vašeg identiteta prije omogućavanja pristupa. Nemaju svi zaposlenici tvrtke NL Jobs pristup svim podacima i informacijama, već samo ovlaštene osobe.  Neprekidno surađujemo s našim dobavljačima softvera s ciljem unaprjeđenja sigurnosti naših sustava.  


Podnošenje prigovora

Imate li prigovor ili pitanje vezano uz vaše osobne podatke, molimo kontaktirajte vašeg nadzornika ili nam pošaljite elektroničku poštu na adresu support.eng@nl-jobs.com.


Vaša elektronička pošta mora sadržavati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Privremeni broj zaposlenika (naveden je u obračunu plaće)
 • Razlog prigovora

Kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku kako bismo razgovarali o vašem prigovoru.

Niste li zadovoljni načinom obrade i postupanja s vašim osobnim podacima, uvijek imate pravo podnošenja žalbe nizozemskom tijelu za zaštitu podataka Autoriteit Persoonsgegevens. Broj telefona i obrazac za podnošenje žalbe nalaze se na web stranicama nadzornog tijela pod Contact us.