Open Facebook
Agrarisch
Productie
Techniek
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
NL DZISIAJ
0
Lokalizacje mieszkalne
0
Pojazdy
0
Pracownicy tymczasowi
Karolina Szlachta
Specjalista ds. rekrutacji
Celina Zawadzka
Kierownik ds. administracji
Alicja Podhrebelna-Pogrzeba
Specjalista ds. rekrutacji
Rafał Jabłoński
Koordynator ds. rekrutacji
Barbara Wszołek
Specjalista ds. rekrutacji
Veronique de Jonge
Recruitment Manager
Używamy cookies do śledzenia wykorzystania i preferencje Pozwolenie Odmawiać