Open Facebook
Agrarisch
Productie
Techniek
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
NL DZISIAJ
0
Lokalizacje mieszkalne
0
Pojazdy
0
Pracownicy tymczasowi
Alicja Podhrebelna-Pogrzeba
Specjalista ds. rekrutacji
Rafał Jabłoński
Koordynator ds. rekrutacji
Karolina Szlachta
Specjalista ds. rekrutacji
Celina Zawadzka
Kierownik ds. administracji
Barbara Wszołek
Specjalista ds. rekrutacji
Pieter van der Breggen
Recruitment Manager
Używamy cookies do śledzenia wykorzystania i preferencje Pozwolenie Odmawiać