Reģistrēties tagad

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Reģistrācija

2. Transports

 • Kā tiek organizēts transports uz Nīderlandi?

  Ja vēlaties, NL Jobs Jums var noorganizēt transportu no Jūsu mītnes valsts uz Nīderlandi. Visiem NL Jobs birojiem Polijā, Rumānijā, Moldovā un Latvijā ir noslēgtas vienošanās ar autobusu pārvadātājiem. Pēc papildu informācijas droši vēršaties pie viena no mūsu biroju darbiniekiem, kas ar prieku klātienē vai telefoniski atbildēs uz Jums interesējošiem jautājumiem.

 • Kā tiek organizēts transports uz/no darba vietas Nīderlandē?

  Ja dzīvojat NL Jobs mājvietā,NL Jobs Jums organizē un nodrošina transportu uz/no darba vietas. NL Jobs ir liels skaits uzņēmuma auto, kurus varat izmantot, lai nokļūtu darba vietā bezmaksas. Ja Jums ir privāta automašīna, NL Jobs izskatīs iespēju Jums atmaksāt ceļa izdevumus.

 • Vai NL Jobs sedz ceļa izmaksas?

  NL Jobs ceļa izmaksu atmaksu veic saskaņā ar likumu un normatīvajiem aktiem. Jūsu darba tiesisko attiecību sākumā NL Jobs izskatīs vai Jums tiks veikta ceļa izmaksu atmaksa. Ceļa izmaksas tiks izmaksātas katru nedēļu kopā ar Jūsu algu.

3. Mājvietas

 • Kāda veida mājvietas piedāvā NL Jobs?

  NL Jobs piedāvā dažāda veida mājvietas. NL Jobs pieder viesnīcas, mājās, dzīvokļi un pansijas. Iedalot mājvietu, mūsu uzņēmuma plānošanas departaments ņem vērā attālumu no Jūsu dzīvesvietas līdz darba vietai. Iespēju robežās, cenšamies, lai šis attālums būtu pēc iespējas mazāks. Jūsu uzturēšanās laikā Nīderlandē, Jums var sanākt pārvākties. Pārvākšanās iemesls var būt darba uzsākšana jaunā uzņēmumā, vai plānošanas departamenta veiktas izmaiņas. Protams, NL Jobs cenšas Jūsu pārvākšanās reižu skaitu minimizēt.

  Visām NL Jobs mājvietām ir piešķirta SNF (Stichting Normering Flexwonen) kvalitātes zīme, kas apliecina, ka NL Jobs mājokļi atbilst Nīderlandes viesstrādnieku mājvietu standartam un prasībām.

 • Cik cilvēki tiek izmitināti vienā mājā un kāds ir maksimālais izmitināto cilvēku skaits istabā?

  Cilvēku skaits dažādās mājvietās ļoti atšķiras. Mums ir mājvietas, kas tiek izmantotas kā viesnīcas, un dažkārt tur varam izmitināt vairāk kā simts cilvēku. Mājās un dzīvokļos iemītnieku skaits ir daudz mazāks. Lielākajā daļā istabu tiek izmitināti 2 cilvēki, atsevišķās vietās iespējams izmitināt vairāk cilvēku, taču, situācija ļoti mainās un ir atkarīga no katras konkrētas lokācijas un mājokļa.

 • Kādas ir mājvietas izmaksas?

  NL Jobs mājokļa īres cena 2022. gadā ir 101,85 EUR/nedēļā.

 • Kas notiek ar manu istabu, ja dodos atvaļinājumā?

  To izlemjat Jūs. Viena no iespējām ir ka, Jūsu prombūtnes laikā Jūs izvēlēties turpināt īrēt Jūsu istabu. Tas nozīmē, ka zinot, ka pēc atvaļinājuma atgriežaties tai pat istabā, to, savas prombūtnes laikā, nododat NL Jobs pārraudzībā. Šajā gadījumā, atvaļinājuma laikā, Jūs varat istabā atstāt savas personīgās lietas. Pastāv arī iespēja, ka Jūs istabu sava atvaļinājuma laikā neīrējat un īri nemaksājat, taču šādā gadījumā pastāv liela iespēja, ka atgriežoties no atvaļinājuma, Jums būs jādzīvo citā istabā.

 • Kā rīkoties, ja rodas problēmas ar mājvietu?

  Ja rodas problēmas ar mājvietu, tad jāsazinās ar mājas apsaimniekotāju.
  Katrai mājai ir mājas apsaimniekotājs, lielākām dzīvojamajām vietām tie ir pastāvīgi apsaimniekotāji. Šīs personas vārds un kontaktinformācija ir norādīta uz ziņojumu dēļa katrā naktsmītnē.
  Jūs varat vērsties pie šīs personas tikai ar jautājumiem, problēmām un komentāriem saistībā ar izmitināšanu.
  Par mazākiem remontdarbiem vai piederumiem, piemēram, spuldzēm, putekļu sūcēju maisiņiem un tamlīdzīgām lietām, esat atbildīgs pats. Jūs varat (iespējams) dalīt izmaksas ar saviem līdzcilvēkiem.

4. Darbs

5. Līgums

 • Kādu līgumu es saņemšu?

  NL Jobs strādā pēc ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) jeb Nīderlandes Privāto nodarbinātības aģentūru federācijas izstrādātās fāzu sistēmas. Plašāku informāciju par fāzu sistēmu atradīsiet NL Jobs personāla ceļvedī. Zemāk atrodama informācija arī par katra līguma ilgumu.

  Pirmo reizi uzsākot darbu NL Jobs Jūs saņemsiet A fāzes darba līgumu –līgumu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz 78 nostrādātas nedēļas. Kad šis līgums beidzās, Jūs saņemsiet B fāzes līgumu. Šādu līgumu drīkst maksimāli noslēgt 6 reizes uz kopējo laiku – 4 gadiem. Vēlāk, savukārt, saņemsiet C fāzes līgumu, kas tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Pēc fāzu sistēmas Jūs varat strādāt noteiktu laika posmu – 5,5 gadus.

 • Kāda informācija atrodama manā darba līgumā?

  Noslēdzot līgumu ar NL Jobs pagaidu darbinieks saņem 3 dokumentus: Pagaidu darbinieka darba līgumu, pagaidu nodarbinātības apliecinājumu,kā arī personāla ceļvedi. Darba līgumā atrodama informācija par darba līguma ilgumu, darba devēju un darba ņēmēju. Šo līgumu paraksta gan darbinieks, gan darba devējs. Apliecinājumā aprakstīti konkrētā klienta darba nosacījumi, kā piemēram: alga, darba apjoms, funkcijas, izmaksas, koplīgums, u.c. Šīs detaļas nosaka klients. Personāla ceļvedis satur svarīgu informāciju par darbu. Kopā šie dokumenti veido līgumu starp NL Jobs un pagaidu darbinieku.

 • Kā pārtraukt darba attiecības?

  Kad vēlaties pārtraukt darbu NL Jobs, Jums laicīgi raksveidā jāinformē Jūsu kontaktpersona. Vēlams mēnesi pirms Jūsu līguma beigām. Kad vēlaties pārtaukt darbu līguma laikā, Jums jāievēro viena mēneša darba uzteikšanas termiņš. Ja to neievērosiet, mēs ieturēsim administratīvās izmaksas. Mutiska darba uzteikšana netiek ņemta vērā.

6. Alga

 • Kad tiek izmaksāta alga?

  Katru ceturtdienu NL Jobs izmaksā algu par iepriekšējo nedēļu. Proti, algu par nostrādāto 1. nedēļu Jūs saņemsiet 2. nedēļas ceturtdienā. Algu gandrīz vienmēr saņemsiet piektdienās.

 • Kur varu atrast savas algas lapiņas un gada pārskatu?

  Algas lapiņas un gada pārskats tiek nosūtīti uz Jūsu e-pasta adresi. Algas lapiņas saņemsiet ceturtdienās, kad tiek izmaksāta Jūsu alga. Ja nav algas, arī algas lapiņu nesaņemat. Gada pārskats tiek nosūtīts vienu reizi gadā – gada sākumā. Gada pārskats ir kopsavilkums par pagājušo gadu.

 • Kas ir rezervācijas?

  Mēs atliekam naudu dažādiem mērķiem, tādiem kā atvaļinājuma nauda, atvaļinājuma stundas un papildu tiesiskais papildatvaļinājums. Šīs rezervācijas redzamas Jūsu algas lapiņā. Atvaļinājuma nauda vienmēr tiek izmaksāta jūnija pirmajā nedēļā. Atvaļinājuma stundas varat izmantot, kad vēlaties paņemt brīvdienu. Šī rezervācija nodrošina to,ka arī par šo dienu Jums samaksās. Kad pārtraucat darbu NL Jobs, šīs rezervācijas tiks izmaksātas 6 nedēļu laikā, pēc darba attiecību pārtraukšanas. Papildu tiesiskais atvaļinājums tiek izmaksāts katru nedēļu. 

 • Domāju, ka kaut kas nav kā nākas ar manu algu, kā man rīkoties?

  Kad šaubāties par NL Jobs izmaksātās algas pareizību, sazināties ar Jūsu NL Jobs koordinatoru/atbildīgo vadītāju. Šī ir Jūsu kontaktpersona. Viņš/-a atrodas Jūsu darba vietā, taču Jūs varat arī viņus sasniegt pazvanot vai nosūtot e-pastu. Tieši un konkrēti norādiet uz lietām, ko apšaubāt (piemēram, nosatrādāto stundu skaitu). Jūsu kontaktpersona pārliecināsies par Jūsu apgalvojumu pareizību un informēs Jūs par gala lēmumu. Gadījumā,ja Jums ir taisnība, tiks veiktas atbilstošas korekcijas nākošajā algas maksājumā.

 • Kā veikt apmaksu caur Payportal link?

  Parasti ieturējumi un norēķini notiek, izmantojot algas lapiņu. Ja esat saņēmis no mums rēķinu vai maksājuma pieprasījumu, varat to apmaksāt, izmantojot maksājuma saiti, ko saņēmāt no Payportal. Šī saite ir aktīva no piektdienas līdz nākamās nedēļas otrdienai pulksten 12:00. Pēc otrdienas pulksten 12:00 sniegtā saite vairs nav izmantojama.

 • Vai būs kādas izmakas, ko man ieturēs no algas?

  Jūsu bruto alga atšķiras no tās, ko saņemat savā bankas kontā. Algu, ko jūs faktiski saņemat savā bankas kontā, sauc par neto algu.

  Visizplatītākie atskaitījumi no bruto algas ir:

  • Algas nodoklis
  • Valsts apdrošināšanas iemaksas
  • Pensijas prēmija

  Ieturējumi un norēķini, piemēram, par autostāvvietas sodu vai depozītu , arī tiek veikti, izmantojot algas kvīti (tie ir redzami algas lapas apakšā). Ieturējumus un norēķinus var veikt tikai no algas, kas pārsniedz likumā noteikto minimālo algu. Tas nozīmē, ka dažkārt nevar ieturēt pilnu summu un nesamaksātā daļa tiks pārnesta uz nākamo maksājumu (vai arī Jūs saņemsiet maksājuma pieprasījumu par neapmaksāto daļu, izmantojot Pay portālu). Līdz brīdim, kad ir noticis pilns atskaitījums vai norēķins.

  Papildus tam visi bruto un neto atskaitījumi un bruto un neto maksājumi ir jānorāda Jūsu algas kvītī.

7. Komunikācija

 • Pie kā vērsties dažādu jautājumu gadījumā?

  NL Jobs ir daudz pastāvīgu darbinieku, un tos visus vieno kopīgs mērķis – apmierināti pagaidu darbinieki. Taču ne visi darbinieki var atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem. Šī iemesla dēļ svarīgi ar Jūsu jautājumu vērsties pie pareizā cilvēka. Skaidrības labad, zemāk esam norādījuši, kur vērsties dažādu jautājumu gadījumā.

  NL Jobs darbinieks

  Tēma

  Koordinators/ Atbildīgais vadītājs

  Algas lapiņas, alga, atvaļinājums, darbs, plānošana, personīgas problēmas u.c. jautājumi

  Mājvietu pārvaldnieks

  Visi ar dzīvesvietu saistītie jautājumi

  Ārkārtas telefons Westland : +31 6 10 19 69 25

  Ziņot par slimību vai ārkārtas gadījumu

  Ārkārtas telefons Noord-Holland: +31 6 30 87 34 90

  Ziņot par slimību vai ārkārtas gadījumu

  Ārkārtas telefons Zeeland: +31 6 10 34 25 11

  Ziņot par slimību vai ārkārtas gadījumu

8. Atvaļinājums un brīvdienas

 • Kā pieteikt atvaļinājumu?

  Vismaz 2 nedēļas pirms došanās atvaļinājumā, paziņojiet par Jūsu atvaļinājuma plāniem Jūsu koordinatoram un atbildīgajam vadītājam. Ja bez iepriekšējas saskaņošanas neierodaties darbā, Jums būs jāsedz radušies zaudējumi 50,00 EUR apmērā. Ceturtdienā, pirms atgriešanās Nīderlandē, Jums jāapstiprina un jāziņo par to, kad ieradīsieties. To iespējams izdarīt zvanot uz: 0031 174 526595 laikā no 14:00 līdz 16:30.

 • Kad saņemšu savu atvaļinājuma naudu un atvaļinājuma stundas?

  Atvaļinājuma nauda vienmēr tiek izmaksāta jūnija pirmajā nedēļā. Atvaļinājuma stundas varat izmantot, kad vēlaties paņemt brīvdienu. Rezervācija nodrošina to,ka arī par šo dienu Jums samaksās. Kad pārtraucat darbu NL Jobs, atlikušās rezervācijas tiks izmaksātas 6 nedēļu laikā, pēc darba attiecību pārtraukšanas.

 • Vai varu slimības laikā pieteikt sev atvaļinājumu?

  Jā, tas ir atļauts! Jums jāiesniedz savs atvaļinājuma pieteikums Jūsu atbildīgajam vadītājam un tad to izskata darba kavējumu padomnieks/lietu vadītājs. Darba kavējumu padomnieks/lietu vadītājs tad savukārt jautā uzņēmuma ārstam tā atzinumu vai atvaļinājums netraucēs Jums atveseļoties un/vai nekavēs atgriešanos darba vietā. Ja tas tā nav, Jūsu pieteikums tiks apstiprināts. Ja uzņēmuma ārsts norāda, ka Jūsu atvaļinājums var kavēt Jūsu atveseļošanos vai atgriešanos darbā, Jūsu atvaļinājuma pieteikums tiks noraidīts. Ja Jūs nepiekrītat šim slēdzienam un, ignorējot ieteikumus, dodaties prom, Jūsu rīcība var ietekmēt Jūsu pagaidu darba līguma statusu.

9. Slimība

 • Kā paziņot par slimību?

  Ja esat slims, Jums par to jāziņo zvanot uz ārkārtas telefonu stundu pirms darba sākšanās darba vietā. Par slimību aizliegts informēt ar SMS, balss pasta, WhatsApp, e-pasta vai citu līdzekļu palīdzību. Jūs esat informējis par slimību vien tad,kad esat ar kādu runājis, un šī persona ir ziņojusi par Jūsu slimību. Ko darīt, ja pats nevarat informēt par Jūsu saslimšanu? To var darīt arī kāds cits.

  Lai viss noritētu raiti, kad ziņojiet par slimību, pārliecinaties, ka Jums pa rokai ir Jūsu pagaidu darbinieka numurs. Jau iepriekš apdomājat, kādu darbu vēl esat spējīgs veikt, vai kādas ir Jūsu sūdzības par darbu,kā arī cik ilgi Jūsupŗat Jūs nebūsiet darbā. Jums arī tiks jautāts vai darba devējs var ko darīt lai Jums palīdzētu. Kad būsiet sniedzis šo informāciju, Jums būs jānorāda Jūsu tābrīža atrašanās vietas adrese, kā arī telefona numurs uz kuru zvanot, iespējams Jūs sazvanīt. Tāpāt, svarīgi zināt, vai darba nespēju veicinājis negadījums, par kuru atbildīga trešā persona.

  Darbinieka pienākums ir katru dienu laikā no 10.00 līdz 14.00 atrasties mājās, kamēr NL Jobs darba kavējumu lietu vadītājs vai arodslimību ārsts nav ar Jums sazinājušies, devušies pie Jums vizītē uz mājām, vai kamēr Jūs neesat saņēmis uzaicinājumu doties uz konsultāciju. Līdzīgi, NL Jobs sagaida,ka Jūs saprātīgā laika periodā sazināsieties ar ārstu un nepārtrauksiet atveseļošanās procedūras, kā arī piekritīsiet un sekosiet viņa norādījumiem.

  Vai esat saslimis ārzemēs? Šādā gadījumā, informējiet mūs par šo faktu 2 dienu laikā. Mēs informēsim Jūs par to, kas darāms. Ja NL Jobs uzņēmuma ārsts lūdz uzrādīt ārsta izziņu no Jūsu ārsta, tad Jums tāda jāsagādā un jāuzrāda uzņēmuma ārstam.

  Papildu informācijai par rīcību slimības gadījumā, skatāt dokumentu „Slimības paziņošanas kārtība un ārsta vizītes” lejupielāžu lapā

 • Kas notiek, ja saslimstu?

  Kad esat slims, Jums jāziņo par prombūtni slimības dēļ, zvanot uz ārkārtas telefonu. Pārliecinaties, ka Jums pa rokai ir Jūsu pagaidu darbinieka numurs. Persona ar ko runājat zvanot uz ārkārtas telefonu Jums uzdos tādus jautājumus, kā: Kad Jūsuprāt Jūs atgriezīsities darbā? Jūsu paziņojums par darbnespēju tiks nodots klientam un NL Jobs administrācijai. Jums jāuzturas mājās laikā no 10.00 līdz 14.00, šajā laikā Jums var zvanīt, vai uzņēmuma pārstāvis var ierasties mājas vizītē, tāpēc raugāties, lai Jūs vienmēr būtu sasniedzams. Darba nespējas laikā NL Jobs darba kavējumu lietu vadītājs Jums palīdzēs ātri atveseļoties. Jums arī būs jāpārliecinās, vai esat spējīgs veikt Jūsu (pagaidu) ierobežojumiem pielāgotu darbu. Īsā laika periodā, Jūs var uzaicināt uz vizīti pie uzņēmuma ārsta. Uzņēmuma ārsts izvērtēs, vai esat spējīgs veikt savus vai citus darba pienākumus. Ārsta slēdziens ir noteicošais; mēs vienmēr vadīsimies pēc viņa ieteikumiem. Jūs varat nepiekrist uzņēmuma ārsta ieteikumiem. Šādā gadījumā Jums ir iespēja pieprasīt UWV (Nīderlandes Darbinieku apdrošināšanas aģentūras) speciālistu viedokli. Izmaksas ir 100,00 EUR apmērā sedzat Jūs. Laikā,kad pieprasat speciālistu viedokli, ne Jūs, ne mēs netiksim atbrīvoti no mūsu pienākuma sekot uzņēmuma ārsta norādījumiem. Tādējādi,gan Jums, gan mums jāievēro norādījumi, līdz brīdim, kad saņemts speciālista slēdziens. Saskaņā ar Poortwachter likumu, Jūsu prombūtnes laikā, darbnespējas dēļ, Jums tiks noteiktas dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir sekmēt Jūsu izveseļošanos un atgriešanos darbā.

 • Vai NL Jobs piedāvā veselības apdrošināšanu?

  Jā, NL Jobs pieejama Holland Zorg apdrošināšana, kas maksā 25,50 EUR/nedēļā. Šīs izmaksas tiek automātiski atskaitītas no Jūsu algas. Nīderlandes veselības apdrošināšana ir obligāta visiem, kas strādā Nīderlandē.

10. Pensija

11. Skolēni

12. Algas lapiņa

 • Kad varu izmantot atvaļinājuma stundas?

  Jūs varat izmantot atvaļinājuma stundas vien gadījumā, ja Jūs vismaz vienu dienu neesat strādājis (8 stundas, wyplata@nl-jobs.com, Jūs nesaņemsiet atbildi. Lūdzam pārliecināties, ka Jūs atbilstat atvaļinājuma stundu izmaksas prasībām (vismaz 8 stundas un Jūsu bilance ir pozitīva).

 • Kāda ir Fiktīvu nodarbinātības shēmu apkarošnas likuma (Wet aanpak schijnconstructies, WAS) nozīme?

  Ikvienai personai, kas strādā Nīderlandē pienākas saņemt minimālo algu. Tas savukārt nozīmē, ka Jūsu darba devējs nedrīkst ieturēt vai veikt atvilkumus no minimālās algas. Neskatoties uz to, Jūsu darba devējs var ieturēt vai veikt atvilkumus no atvaļinājuma algas vai tā algas apjoma, kas pārsniedz likumā noteiktās minimālās algas apmēru. Šis likums ļauj atvilkt dzīvesvietas un veselības apdrošināšanas izmaksas.
  Pensiju iemaksas un ienākuma nodokļi arī tiek ieturēti, kā to paredz likums.

 • Kas ir ekstrateritoriālās izmaksas?

  Tā ir nodokļu shēma, kas ārvalstu pagaidu darbiniekam Nīderlandē sniedz nodokļu atlaides.

  Šajā gadījumā, pagaidu darbinieks drīkst atteikties (iemainīt) daļu tā ar nodokli apliekamo darba algu, lai saņemtu nodokļu atlaidi.
  Iespējams iemainīt sekojošo ar nodokli aplikto algu:

  • Atvaļinājumu, kas pārsniedz likumīgās saņemšanas tiesības (maksimālā iemaināmā alga par atvaļinājumu, kas pārsniedz līkumīgās saņemšanas tiesības ir 81%);
  • Nodokļu atlaide par neregulārām darba stundām un virsstundām (maksimālā iemaināmā alga par nodokļu atlaidēm un virsstundām ir 100%);
  • Algu, kad pārsniedz likumā noteiktās minimālās algas apmēru (maksimālais iemaināmais algas apjoms virs noteiktās minimālās algas ir 81%).

  Var tikt iemainītas sekojošās ekstrateritoriālās izmaksas:

  • Divkārši mājokļa izdevumi
  • Transporta izmaksas uz/no Nīderlandes
  • Papildu uzturēšanas izmaksas

  Cenas Nīderlandē bieži ir lielākas par cenām Jūsu izcelsmes valstī. Atkarībā no izdevumiem katrā valstī, mēs katru nedēļu aprēķinam maksimālo nodokļu atlaidi papildu uzturēšanas izmaksām.

 • Kāda atšķirība starp ienākumu nodokli un sociālās apdrošināšanas iemaksām ('loonheffing') un īpašo tarifu ('bijzonder tarief')?

  Ienākumu nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek aprēķinātas par Jūsu nostrādātajām stundām. Nīderlandes nodokļu un muitas administrācijas(‘Belastingdienst’) baltajā iknedēļas algas tabulā norādīts precīzs nodokļu apmērs atkarībā no nedēļas bruto algas.
  Īpašais tarifs tiek aprēķināts un piemērots kā „ārpus kārtas” atalgojums, tāds kā piemēram bonuss, ar sniegumu saistīts atalgojums - prēmija, kā arī arī atlikto summu izmaksa.

 • Kad tiek izmaksātas atliktās summas?

  Atvaļinājuma nauda tiek izmaksāta reizi gadā - jūnija pirmajā nedēļā vai kad pārtraucat darba attiecības 

  Atvaļinājuma stundas tiek izmaksātas kad esat devies atvaļinājumā vai pārtraucat darba attiecības.
  Pārtraucot darba attiecības atlikušās rezervācijas summas tiks izmaksātas 6 nedēļu laikā, pēc darba attiecību pārtraukšanas.

 • Kur meklēt informāciju par manis uzkrāto pensiju?

  Pirmās 26 darba nedēļas Jūs pensiju neuzkrājat. Ja esat sasnieguši 21 gada vecumu, Jūs sākat uzkrāt pensiju, kad esat pie mums nostrādājuši vairāk kā 26 nedēļas. No 21 gada vecuma,sākot ar 27 darba nedēļu Jūs tiksiet iekļauts STiPP pensijas fondā.
  Jūsu darba devējs maksās Jūsu pensijas iemaksas, tāpēc šīs summas neparādīsies Jūsu algas lapiņā. „PSN” lodziņā Jūsu algas lapiņas augšadaļā ir redzams vai Jūs esat iekļaut STiPP pensiju plānā („J”- jā, „N”- nē).
  Kad esat nostrādājis 78 nedēļas, un  saniedzis B fāzi, Jūs noņems no pamata plāna un pārliks STiPP „plus” pensiju plānā. No šī brīža, Jūs kā darbinieks veiksiet % iemaksas Jūsu pensijai.

13. Darba grafiks

14. Corona/Covid-19

 • Kādās vadlīnijas mēs ievērojam?

  Mēs ievērojam RIVM vadlīnijas.

 • Kādus higiēnas pasākumus man ir jāievēro, lai pasargātu sevi un apkārtējos?

  Mazgājiet rokas bieži un vismaz 20 sekunde;
  Klepojiet un šķaudiet elkoņa iekšpusē un pēc tam nomazgājiet rokas;
  Izmantojiet papīra salvetes un pēc lietošanas izmetiet tās aizveramā atkritumu tvertnē;
  Nespiediet rokas ar citiem cilvēkiem.

 • Kad man jāpaliek mājās?

  Kad Jūs ciešat no deguna saaukstēšanās un klepus

  UN

  ar vienu no 2 šiem simptomiem:

  Drudzis (drudzis ir temperatūra > 38 grādi pēc Celsija)
  Gadījumā, ja esat apmeklējis riska zonu pirms mazāk nekā 14 dienām vai sazinājies ar cilvēkiem, kuriem ir apstiprināta Korona infekcijas diagnoze. Pārbaudiet RIVM vietni, lai iegūtu jaunāko sarakstu ar riska zonām.
  Vienā no iepriekš minētajiem gadījumiem Jūs vienmēr sazinieties ar NL Jobs slimo nodaļu. Pēc konsultācijas vai šaubu gadījumā jūs arī sazinieties ar savu ārstu vai GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

 • Cik ilgi man ir jāpaliek mājās pēc simptomu parādīšanās?

  Ja jums nav simptomu vai drudža 24 stundas, varat atsākt darbu.