Registreer nu

FAQ

1. Inschrijven

Vragen en antwoorden over het registratie proces

2. Vervoer

Vragen en antwoorden betreffende vervoer

 • Hoe is het vervoer geregeld naar Nederland?

  NL Jobs bemiddelt indien je dat wenst altijd in het vervoer vanuit jouw woonlocatie in het buitenland, naar Nederland. De vestigingen van NL Jobs in Polen, Roemenië, Moldavië en Letland hebben allemaal een overeenkomst met busvervoer maatschappijen. Tijdens je bezoek of telefonisch contact met de kantoren vertellen de medewerkers van NL Jobs graag meer over de mogelijkheden en afspraken.

 • Hoe is het woon- werk verkeer geregeld?

  Indien je als uitzendkracht gebruikt maakt van een woonlocatie van NL Jobs, wordt er ook voor vervoer gezorgd. NL Jobs beschikt over meerdere personenauto's, die je kosteloos mag gebruiken voor woon-werk verkeer. Indien je in bezit bent van een privé auto, dan wordt er bekeken of je in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding(en).

 • Hoe gaat NL Jobs om met reiskostenvergoeding?

  NL Jobs houdt zich aan alle wetten en regels die in Nederland gelden als het gaat om reiskostenvergoeding. Bij de start van jouw arbeidscontract wordt er beoordeeld of je recht hebt op reiskostenvergoeding. Reiskostenvergoedingen worden betaald tegelijk met het weekloon.

3. Huisvesting

Vragen en antwoorden betreffende huisvesting

 • Wat voor huisvesting biedt NL Jobs?

  NL Jobs biedt verschillende vormen van huisvesting aan. Zo heeft NL Jobs hotels, woonhuizen, appartementen en pensions in beheer. Bij de planning wordt gekeken naar de afstand van woon- naar werklocatie, deze afstand wordt getracht zo klein mogelijk te houden. Tijdens je verblijf kan het zijn dat je moet verhuizen, dit gebeurt zodra je voor een ander bedrijf op een andere locatie gaat werken of omdat er andere redenen zijn voor de planning om dit zo te doen. Uiteraard probeert NL Jobs het aantal verhuizingen tot een minimum te beperken.

  Alle huisvesting van NL Jobs beschikt over het SNF (Stichting Normerking Flexwonen) keurmerk. Deze stichting keurt ieder jaar of de woonlocaties van NL Jobs voldoen aan de door hen gestelde eisen.

 • Hoeveel mensen wonen er in een huis en hoeveel personen maximaal op een kamer?

  Het aantal mensen per woonlocatie lopen sterk uiteen. Zo zijn er woonlocaties die voorheen werden gebruikt als hotel, daar is plaats voor soms wel meer dan honderd personen of meer. In appartementen en woonhuizen is het aantal bewoners veel lager. In de meeste kamers worden twee personen gehuisvest, sommige kamers bieden echter plaats aan meer personen, ook dat verschilt per locatie. NL Jobs gaat daarbij uit van de eisen die de SNF (Stichting Normerking Flexwonen) stelt.

 • Wat zijn de kosten voor huisvesting?

  De huisvestingskosten bij NL Jobs zijn in 2020; €112,50 per week.

 • Wat gebeurt er als ik op vakantie ga met mijn kamer?

  Daar heb jijzelf een keuze in. Allereerst kun je ervoor kiezen om je kamer tijdens je afwezigheid door te huren. Dan houdt NL Jobs deze plaats voor je bezet en kun je met zekerheid terugkeren op dezelfde woonlocatie, in dezelfde kamer en in hetzelfde bed. Je kunt persoonlijke spullen dan ook in de kamer laten staan tijdens je afwezigheid. Daarnaast kun je ervoor kiezen om niet door te huren tijdens je afwezigheid, de kans dat je na jouw afwezigheid dan in een andere woonlocatie, kamer en/of bed wordt gepland is dan groot.

 • Wat doe ik als ik een probleem in huisvesting heb?

  In het geval van problemen in de huisvestiging moet contact met de huisbeheerder opgenomen worden

  Voor elke woning is er een huisverantwoordelijke, voor de grotere woonlocaties zijn dit vaste beheerders of beheerders. Wie dit is wordt in de accommodatie op het prikbord kenbaar gemaakt. Daar hangt namelijk zijn of haar foto en telefoonnummer.

  Bij deze persoon kun je alleen terecht met vragen, problemen en opmerkingen over huisvesting.

  Kleine gebruiksreparaties of benodigdheden zoals gloeilampen, stofzuigerzakken en dergelijke zijn je eigen verantwoordelijkheid. De kosten hiervan kun je (eventueel) delen met jouw medebewoners.

4. Werkzaamheden

Vragen en antwoorden betreffende de werkzaamheden

5. Contract

Vragen en antwoorden betreffende het contract

 • Wat voor een soort contract krijg ik?

  NL Jobs werkt met het fasensysteem zoals opgesteld door branchevereniging ABU. In de personeelsgids van NL Jobs vindt je meer informatie over de werking van dit systeem en kun je terugvinden hoelang ieder contract maximaal kan duren.

  Als je voor het eerst voor NL Jobs gaat werken krijg je een fase A contract, een contract voor bepaalde tijd van maximaal 78 gewerkte weken. Wanneer dit contract is beëindigd, krijg je een fase B contract, dit kan maximaal 6 keer, voor een maximale periode van 4 jaar in totaal. Daarna volgt een fase C contract, een contract voor onbepaalde tijd. Via het fasesysteem kun je dus maximaal 5.5. jaar bepaalde tijd contracten krijgen.

 • Welke gegevens kan ik terugvinden in mijn contract?

  De uitzendkracht ontvangt 3 documenten welke van belang zijn voor de arbeidsovereenkomst met NL Jobs. Dit zijn de uitzendovereenkomst, de uitzendbevestiging en de personeelsgids. In de uitzendovereenkomst is de loopduur en werkgever/werknemer opgenomen. Dit contract wordt ook door beide partijen ondertekend. In de uitzendbevestiging worden de geldende arbeidsvoorwaarden voor de specifieke opdrachtgever opgenomen. Te denken valt aan loon, arbeidsomvang, functie, toeslagen, cao, inlener, etc.  Dit kan wisselen per opdrachtgever. In de Personeelsgids staat diverse relevante overige informatie aangaande het dienstverband. Deze documenten vormen gezamenlijk de overeenkomst tussen NL Jobs en de Uitzendkracht.

 • Hoe zeg ik mijn contract op?

  Als je wil stoppen met werken voor NL Jobs licht je hierover schriftelijk je contactpersoon tijdig in. Het liefste een maand voordat je uitzendovereenkomst afloopt. Indien je gedurende je contract wil stoppen met werken heb je nog een maand opzegtermijn. Als je, je hier niet aan houdt zullen wij administratieve kosten in rekening brengen. Mondelinge opzeggingen nemen wij niet in behandeling.

6. Salaris

Vragen en antwoorden betreffende het salaris

 • Wanneer wordt het salaris uitbetaald?

  NL Jobs betaalt iedere donderdag het salaris van de voorgaande week uit. Dat betekent dat als je in week 1 start met werken, je het salaris van week 1 in week 2 uitbetaald krijgt. In nagenoeg alle gevallen, heb je het salaris uiterlijk op vrijdag op je rekening.

 • Waar vind ik mijn loonstrook of jaaropgave?

  De loonstroken en jaaropgaves worden per e-mail naar je toegestuurd. De loonstroken volgen iedere donderdag waarop jij een bedrag van NL Jobs hebt ontvangen. Zodra er geen betaling plaatsvindt, wordt er ook geen loonstrook verstuurd. De jaaropgave volgt éénmaal per jaar, namelijk aan het begin van ieder jaar. De jaaropgave geeft een samenvatting van het reeds verstreken jaar.

 • Hoe zit het met reserveringen?

  Wij reserveren voor verschillende zaken geld voor je. Te denken valt aan vakantiegeld, vakantiedagen en bovenwettelijk verlof. Deze reserveringen zijn zichtbaar op de loonstrook. Vakantiegeld wordt wekelijks bij het loon opgeteld en direct uitbetaald. Vakantiedagen neem je op wanneer je een dag vrij wil van je werk. Deze reservering zorgt ervoor dat je die dag gewoon doorbetaald krijgt. Op het moment dat je uit dienst treed bij NL Jobs wordt binnen 6 weken na uit dienst treden je overgebleven reserveringen uitbetaald. Bovenwettelijk verlof wordt wekelijks uitbetaald.

 • Wat is loonheffing?

  Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. Loonbelasting is een belasting die iedere werkende betaalt. Van dit geld betaalt de overheid bijvoorbeeld alle publieke voorzieningen en de sociale uitkeringen. De premie volksverzekeringen bestaan uit de AOW-premie, WLZ-premie (Wet langdurige zorg) én ANW-premie (Algemene Nabestaandenwet). Al deze premies en de loonbelasting zijn dus samengepakt in de loonheffing. No worries, de loonheffing hoef je niet zelf over te maken. Dat doet NL-Jobs, die het bedrag automatisch inhoudt van je salaris.

 • Hoeveel belasting moet ik betalen?

  Dat verschilt per persoon

 • Volgens mij klopt mijn salaris niet, wat kan ik doen?

  Indien je twijfelt of het door NL Jobs aan jou betaalde salaris wel klopt, kun je contact opnemen met het Support Team van NL Jobs. Ze zijn telefonisch  per e-mail en via de P4F chat bereikbaar. De contactgegevens van Support Team staan in je werkplanning in de P4f app. Deze kan je ook op onze webpagina makkelijk vinden. Geef concreet aan wat er volgens jou niet klopt (bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren). Vervolgens wordt er voor je gecontroleerd of je gelijk hebt en krijg je hier terugkoppeling over. Indien je inderdaad gelijk hebt, dan zal er een correctie worden gemaakt bij de eerst volgende verloning.

 • Ik heb een Payportal link ontvangen, hoe kan ik deze betalen?

  Over het algemeen vinden inhoudingen en verrekeningen plaats via de loonstrook.

  Indien je een factuur of betaalverzoek van ons hebt ontvangen kun je deze betalen via een betalingslink die je hebt ontvangen van Payportal.

  Deze link is vervolgens actief van vrijdag tot en met dinsdag de volgende week om 12:00 uur. 

  Na 12:00 op dinsdag is de aangeboden link niet meer bruikbaar.

7. Communicatie

Vragen en antwoorden betreffende communicatie

 • Wie moet ik waarvoor benaderen?

  Bij NL Jobs zijn een groot aantal vaste medewerkers betrokken, zij hebben allemaal één gemeenschappelijk belang; blije uitzendkrachten. Niet iedereen is echter in staat om op al jouw vragen antwoord te geven, daarom is het belangrijk dat je een vraag bij de juiste persoon stelt. Om het voor jou zo simpel mogelijk te maken hebben we hieronder aangegeven bij wie je het beste terecht kan met een vraag:

  Medewerker NL Jobs                                            Onderwerp

   

  Support Team                                                       Loonstroken, salaris, planning, en overige vragen

   

  Huisbeheerder                                                        Alles wat betrekking heeft tot de woonlocatie

   

  Noodtelefoon Westland: +31 6 10 19 69 25           Ziekmeldingen, en noodgevallen

   

  Noodtelefoon Noord-Holland: +31 6 30 87 34 90    Ziekmeldingen en noodgevallen

   

  Noodtelefoon Zeeland: +31 6 10 34 25 11              Ziekmeldingen en noodgevallen

8. Vakantie en verlof

Vragen en antwoorden betreffende vakantie en verlof

 • Hoe kan ik een vakantie aanvraag indienen?

  Overleg je vakantie data minimaal twee weken van te voren met de bedrijfsleider en de accountbeheerder. Als je niet op je werkt verschijnt en je hebt dit niet gemeld, dan krijg je een boete van €50 voor de gemaakte kosten. Op de donderdag voordat je weer terug naar Nederland komt, dien je dit te bevestigen en aan te geven wanneer je aankomt. Dit doe je door tussen 14:00 en 16:30 uur te bellen naar het nummer 0031 174 526595.

 • Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld en vakantie-uren uitbetaald?

  Vakantiegeld wordt wekelijks opgeteld bij het loon en direct uitbetaald. Vakantiedagen neem je op wanneer je een dag vrij wil van je werk. Deze reservering zorgt ervoor dat je die dag gewoon doorbetaald krijgt. Op het moment dat je uit dienst treedt bij NL Jobs worden 6 weken na jouw laatste salarisbetaling de reserveringen uitbetaald. 

 • Mag ik vakantie aanvragen tijdens ziekte?

  Ja, dat mag! Je dient je vakantie aanvraag in bij jouw accountbeheerder daarna wordt deze met de verzuimbegeleider/casemanager besproken. De verzuimbegeleider/ casemanager zal dan navraag doen bij de bedrijfsarts of reizen je herstel en/of re-integratie niet belemmerd. Wanneer dit niet het geval is zal je aanvraag bevestigd worden. Wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat je vakantie een belemmering kan zijn voor je herstel of re-integratie dan wordt je vakantie aanvraag afgewezen. 
  Ben je het niet eens en vertrek je dan toch tegen het advies in dan kan dit gevolgen hebben voor je uitzendovereenkomst.

 • Wanneer kan ik verlof uren opnemen?

  Het opnemen van verlofuren kan alleen op het moment dat je minimaal 1 dag ( 7.6 ) niet hebt gewerkt ( < 31,4 uur ). De aanvraag voor uitbetaling van je verlofuren doe een e-mail naar Support Team te sturen voor dinsdag 12:00. Jij moet ook over voldoende saldo op je reserveringen beschikken. Let dus op dat je voldoet aan de eisen voor de uitbetaling van verlofuren, en dat  jouw saldo moet toereikend zijn.

 • Hoe kan ik een vakantie aanvraag indienen?

  Overleg je vakantie data minimaal twee weken van te voren met de bedrijfsleider . Dan moet je de vakantieaanvraag invullen en bij de bedrijfsleider indienen.

9. Ziekte

Vragen en antwoorden betreffende ziekte

 • Hoe meld ik mij ziek?

  Ben je ziek en kan je niet komen werken, meld je dit dan via de "ziekmelding" knop in de Plan4Flex applicatie. Jij dient dit te doen tenminste een uur voor aanvang van uw werk.

  De inlener en NL Jobs worden direct geïnformeerd over jouw afwezigheid. Je hoeft na registratie geen contact op te nemen met de alarmtelefoon.

  Wanneer je beter bent en terug kunt komen naar de werkplek, rapporteert jij dat weer met de knop "Beter melding". Je meldt zich beter meer dan een uur voor aanvang van jouw werkzaamheden .De inlener en NL Jobs worden geïnformeerd over jouw aanwezigheid. Er is geen contact met de alarmtelefoon nodig.

 • Wat gebeurt er als ik ziek ben?

  Wanneer je ziek bent moet je je afwezigheid vanwege ziekte telefonisch melden aan de noodtelefoon. Tevens zal degene die je aan de noodtelefoon spreekt je een aantal vragen stellen zoals: Wanneer verwacht je weer op het werk te zijn? Je ziekmelding zal aan de klant en de verzuimadministratie van NL Jobs worden doorgegeven. Tussen 10:00 uur en 14:00 uur blijf je thuis, je kan namelijk gebeld worden of een huisbezoek krijgen. Zorg er dus voor dat je altijd bereikbaar bent! De verzuimbegeleider / casemanager van NL Jobs zal je tijdens je verzuimperiode begeleiden om samen te werken aan een spoedig herstel. Tevens zal er gekeken worden of je aangepast werk kan verrichten afgestemd op je (tijdelijke) beperkingen. Het kan zijn dat je al op een kort termijn bij de bedrijfsarts op het spreekuur uitgenodigd wordt. De bedrijfsarts zal beoordelen in hoeverre je je eigen werk danwel ander werk kan uitvoeren. Zijn advies is leidend, dit houdt in dat we het advies altijd zullen opvolgen. Het kan zijn dat je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Je heb dan de mogelijkheid om een deskundige oordeel bij het UWV aan te vragen. De kosten hiervan bedragen € 100,-, en zullen voor eigen rekening komen. Tijdens de aanvraag van het deskundige oordeel zal je, en ook wij,niet ontslagen zijn van onze verplichtingen om het advies op te volgen van de bedrijfsarts. Het advies zullen we dus moeten uitvoeren tot de uitslag van het deskundige oordeel binnen is. Volgens de wet  Poortwachter zal er gedurende je afwezigheid, wegens ziekte of gebrek, allerlei activiteiten worden ingepland om je zo goed mogelijk te begeleiden bij je herstel en re-integratie.

 • Biedt NL Jobs ook zorgverzekeringen aan?

  Ja, de zorgverzekering van Holland Zorg is via NL Jobs beschikbaar. De kosten hiervan zijn €25.50 per week. Dit bedrag wordt automatisch ingehouden van je loon. Let op! Een Nederlandse zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland werkt. Het is niet mogelijk om je zorgverzekering tijdelijk stop te zetten tijdens je vakantie wanneer je een contract hebt. 

 • Wat is een wachtdag?

  Wachtdag is een onbetaalde, eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, door bijvoorbeeld ziekte.

 • Hoe wordt mijn ziektegeld berekend?

  Bij loondoorbetaling vanuit de werkgever wordt het ziektegeld berekend op basis van het rechtsvermoeden van 13 kalenderweken voorafgaand aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

  Gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid heeft werknemer recht op 91% van het feitelijk uurloon met een minimum van 100% van het wettelijk minimumloon. Na 52 weken arbeidsongeschiktheid wordt er 80% van het uurloon (minimaal wettelijk minimumloon per uur) aan ziektegeld betaald.

  De werknemer dient  zich aan de afspraken uit het protocol te houden en meewerken aan het herstel en re-integratie.  Houdt de werknemer zich hier  niet aan,, dan kan dit leiden tot een waarschuwing leiden.  Als er geen verbetering optreedt, heeft de werkgever het recht om de loondoorbetaling op te schorten of zelfs stop te zetten.

 • Wat moet ik doen als ik een dokter wil bezoeken?

  Doktersbezoeken in Nederland gaan altijd volgens afspraak.

  Indien een werknemer behoefte aan een bezoek bij de huisarts heeft , kan hij deze aanvragen door naar het noodnummer te bellen.

  Bij elke regio hoort een andere noodnummer.

  Noodnummers :

   

  Regio Westland:

   

  Pools/Engels/Nederlands +31 610196925

  Roemeens/Russisch +31 683103700

  Regio Noord Holland:

  Pools +31 630873490

  Roemeens/Russisch +31 630538641

  Regio Zeeland:

  Noodnummers +31 610342511

  Burgerveen +31 633109270

10. Pensioen

Vragen en antwoorden betreffende het pensioen

11. Studenten en scholieren

Vragen en antwoorden over werk voor studenten en scholieren

12. Loonstrook

Vragen en antwoorden betreffende de loonstrook

 • Wanneer kan ik verlof uren opnemen?

  Het opnemen van verlofuren kan alleen op het moment dat je minimaal 1 dag ( 8 uur ) niet hebt gewerkt ( < 32 uur ). De aanvraag voor uitbetaling van je verlofuren doe je via je contactpersoon van NL. Wanneer je de aanvraag indient door een e-mail te sturen aan wyplata@nl-jobs.com ontvang je geen terugkoppeling. Let dus op dat je voldoet aan de eisen voor de uitbetaling van verlofuren, minimaal 8 uur en je saldo moet toereikend zijn.

 • Waarvoor is de WAS? (Wet aanpak schijnconstructies)

  Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op tenminste het minimumloon. Dit houdt in dat werkgever niets mag inhouden of verrekenen op het minimumloon; dit mag wel op het gedeelte van het loon dat hoger is dan het wettelijk minimumloon of met de vakantiebijslag. Deze wet heeft wel een uitzondering gemaakt op het inhouden van huisvestingskosten, kosten van zorgverzekeringen en verkeersboetes. Het verbod op inhoudingen geldt niet voor loonheffingen en pensioenpremies. Hiervoor is immers een wettelijke grondslag.

  Het openstaande WAS bedrag dient tijdig te worden betaald. Hiervoor geeft NL Jobs je de mogelijkheid om het openstaande bedrag bij de accountbeheerders te pinnen. 

 • Wat zijn ET-kosten? = Extra territoriale kosten

  Dit is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven.

  Een uitzendkracht ziet dan af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

  Het volgende belaste loon kan uitgeruild worden:

  •  Bovenwettelijke vakantiedagen ( het maximum uitruilloon van de bovenwettelijke vakantiedagen is 81% )
  •  Toeslagen voor onregelmatige werktijden en overuren ( het maximum uitruilloon voor toeslag en overuren is 100% )
  •  Loon boven het wettelijk minimumloon ( het maximum uitruilloon voor loon boven wettelijk minimumloon is 81%)

  De volgende ET-kosten komen in aanmerking voor uitruil:

  • Dubbele huisvestingskosten
  • Vervoer van en naar Nederland
  • Extra kosten voor levensonderhoud 

  Het levensonderhoud in Nederland is vaak duurder dan de kosten voor levensonderhoud in de land van herkomst. Op basis van cijfers per land is berekend welk bedrag per week       maximaal voor extra levensonderhoud vergoedt kan worden.

 • Wat is het verschil tussen loonheffing en bijzonder tarief?

  Loonheffing wordt berekend over je gewerkte uren. In de witte weekloontabel van de belastingdienst kan je precies vinden wat er betaald moet worden bij welk bruto weekloon.

  Bijzonder tarief wordt berekend op het moment dat er een “bijzondere” beloning plaatsvindt. Dit is een bonus/prestatiebeloning en afrekening van de reserveringen.

 • Wanneer worden de opgebouwde reserveringen uitbetaald?

  Uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt wekelijks met uitbetaling van het weekloon.

  Uitbetaling vakantie uren na daadwerkelijk opgenomen verlof of na uitdiensttreding.

  Uitbetaling na uitdiensttreding is op het moment dat je 6 weken niet hebt gewerkt.

 • Waar kan ik mijn pensioenopbouw vinden?

  In de 1e 26 gewerkte weken vindt er geen pensioenopbouw plaats. In week 27 zal dit veranderen naar de STIPP basisregeling indien je 21 jaar of ouder bent. 

  De werkgever betaald deze basisregeling dus hiervan zie je geen bedragen terug op je loonstrook. Het kopje “pns” bovenaan de loonstrook geeft weer of je bent aangemeld bij het STIPP pensioenfonds doormiddel van J/N.

  Na 78 gewerkte weken of overgang naar fase B verandert de basisregeling naar STIPP “plus” pensioen. Vanaf hier betaald de werknemer een % zelf mee aan de pensioenopbouw. 

 • Wat staat er op mijn loonstrook?

  Op de loonstrook staan verschillende componenten welke betrekking hebben tot het bedrag welke aan een werknemer uitbetaald wordt.

  Uitleg van de loonstrook kunt je downloaden door te klikken op onderstaande link:L

  Uitleg loonstrook

 • Wat wordt er op mijn loon (salaris) ingehouden bij betaling?

  Jouw brutoloon is een ander bedrag dan wat je op je bankrekening ontvangt. Het salaris dat je daadwerkelijk uitbetaald krijgt op je bankrekening wordt het nettoloon genoemd

  De meest voorkomend inhoudingen welke staan op de loonstrook zijn bijvoorbeeld:

  Loonheffing

  Premies voor de volksverzekeringen

  Pensioenpremie

  Inhoudingen en verrekeningen voor bijvoorbeeld een parkeerboete of borg voor een vinden ook via de loonstrook plaats (deze zijn zichtbaar onderaan op de loonstrook). Alleen op het loon boven het wettelijk minimumloon mogen inhoudingen en verrekeningen plaatsvinden. Dit betekent dat soms niet het volledige bedrag ingehouden kan worden en het nog openstaande deel wordt meegenomen naar de volgende betaling (of je ontvangt voor het nog openstaande deel een betaalverzoek via Pay portal). Net zolang totdat de volledige inhouding of verrekening heeft plaatsgevonden.

  Daarnaast staan op de loonstrook ook alle bruto en netto inhoudingen en bruto en netto vergoedingen vermeld.

 • Wat is inkomstenbelasting?

  Over het loon moet belasting worden betaald. Deze belasting wordt ingehouden van het loon, via de loonheffing, en moet de werkgever afdragen aan de Belastingdienst. Hiervoor gelden verschillende belastingtarieven. Hoeveel jij betaalt, hangt onder andere af van de hoogte van je inkomen, het type inkomen dat het betreft en of je wel of niet AOW-gerechtigd bent.

 • Wat Is WAS saldo?

  Een werkgever is op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag per bank aan de werknemer te betalen.

  Alle inhoudingen die als gevolg hebben dat een werknemer onder het WML uitbetaald moet worden zijn wel getoond op de loonstrook, maar het verschil tussen het WML en het daadwerkelijk verdiende loon wordt naar WAS saldo verplaatst in de vorm van een minusbedrag. Dit bedrag komt steeds in de rekening van de werknemer en dient terugbetaald aan NL Jobs te worden. Opties voor terugbetaling zijn via een pintransactie, payportal, overmaking of contant.

  Meer uitleg over WAS kan je vinden door  te klikken op het onderstaande link en bekijken van een korte video over WAS.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=azcj4TcAw2M

13. Planning

Vragen en antwoorden betreffende de planning