Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Inschrijven

Hoe schrijf ik mij in bij NL Jobs?

Je kunt je op www.nl-jobs.com/register direct inschrijven. Je bent ook van harte welkom in een van onze kantoren, daar helpen medewerkers van NL Jobs je bij het inschrijven.

De adressen van onze kantoren vindt je op: www.nl-jobs.com/contact Na inschrijving nemen wij zo snel mogelijk contact met je op zodra wij een passende functie kunnen aanbieden. 

Welke documenten heb ik nodig om mij in te schrijven?

Je dient in bezit te zijn van een geldig Europees ID bewijs/paspoort.

Op het moment dat wij je een contract aanbieden willen wij daarnaast kopieën maken van:

* Uitdraai inschrijving RNI (BSN)

* Bankpas

* Zorgverzekeringspas

Ik heb eerder via NL jobs gewerkt, moet ik me nu opnieuw inschrijven?

Nee, jouw dossier blijft in onze database opgeslagen. Als je wilt terugkomen, kun je telefonisch of per mail contact opnemen met onze kantoren.

Contactgegevens van onze kantoren vindt je op: www.nl-jobs.com/contact

Ik heb me reeds ingeschreven, maar er is nog geen werk voor mij. Wat kan ik doen?

Zorg ervoor dat NL Jobs altijd beschikt over jouw actuele contactgegevens. Daarnaast is het prettig om ook te weten wat jouw werkervaring/achtergrond is, zodat NL Jobs concreet op zoek kan naar een passende baan. Zolang NL Jobs geen contact met je opneemt, kun je er vanuit gaan dat er (nog) geen geschikte baan is gevonden. Uiteraard mag je altijd bellen om te vragen naar onze vorderingen.

2. Vervoer

Hoe is het vervoer geregeld naar Nederland?

NL Jobs bemiddelt indien je dat wenst altijd in het vervoer vanuit jouw woonlocatie in het buitenland, naar Nederland. De vestigingen van NL Jobs in Polen, Roemenië, Moldavië en Letland hebben allemaal een overeenkomst met busvervoer maatschappijen. Tijdens je bezoek of telefonisch contact met de kantoren vertellen de medewerkers van NL Jobs graag meer over de mogelijkheden en afspraken.

Hoe is het woon- werk verkeer geregeld?

Indien je als uitzendkracht gebruikt maakt van een woonlocatie van NL Jobs, wordt er ook voor vervoer gezorgd. NL Jobs beschikt over meerdere personenauto's, die je kosteloos mag gebruiken voor woon-werk verkeer. Indien je in bezit bent van een privé auto, dan wordt er bekeken of je in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding(en).

Hoe gaat NL Jobs om met reiskostenvergoeding?

NL Jobs houdt zich aan alle wetten en regels die in Nederland gelden als het gaat om reiskostenvergoeding. Bij de start van jouw arbeidscontract wordt er beoordeeld of je recht hebt op reiskostenvergoeding. Reiskostenvergoedingen worden betaald tegelijk met het weekloon.

3. Huisvesting

Wat voor huisvesting biedt NL Jobs?

NL Jobs biedt verschillende vormen van huisvesting aan. Zo heeft NL Jobs hotels, woonhuizen, appartementen en pensions in beheer. Bij de planning wordt gekeken naar de afstand van woon- naar werklocatie, deze afstand wordt getracht zo klein mogelijk te houden. Tijdens je verblijf kan het zijn dat je moet verhuizen, dit gebeurt zodra je voor een ander bedrijf op een andere locatie gaat werken of omdat er andere redenen zijn voor de planning om dit zo te doen. Uiteraard probeert NL Jobs het aantal verhuizingen tot een minimum te beperken.

Alle huisvesting van NL Jobs beschikt over het SNF (Stichting Normerking Flexwonen) keurmerk. Deze stichting keurt ieder jaar of de woonlocaties van NL Jobs voldoen aan de door hen gestelde eisen.

Hoeveel mensen wonen er in een huis en hoeveel personen maximaal op een kamer?

Het aantal mensen per woonlocatie lopen sterk uiteen. Zo zijn er woonlocaties die voorheen werden gebruikt als hotel, daar is plaats voor soms wel meer dan honderd personen of meer. In appartementen en woonhuizen is het aantal bewoners veel lager. In de meeste kamers worden twee personen gehuisvest, sommige kamers bieden echter plaats aan meer personen, ook dat verschilt per locatie. NL Jobs gaat daarbij uit van de eisen die de SNF (Stichting Normerking Flexwonen) stelt.

Wat zijn de kosten voor huisvesting?

De huisvestingskosten bij NL Jobs zijn in 2020; €95,00 per week.

Wat gebeurt er als ik op vakantie ga met mijn kamer?

Daar heb jijzelf een keuze in. Allereerst kun je ervoor kiezen om je kamer tijdens je afwezigheid door te huren. Dan houdt NL Jobs deze plaats voor je bezet en kun je met zekerheid terugkeren op dezelfde woonlocatie, in dezelfde kamer en in hetzelfde bed. Je kunt persoonlijke spullen dan ook in de kamer laten staan tijdens je afwezigheid. Daarnaast kun je ervoor kiezen om niet door te huren tijdens je afwezigheid, de kans dat je na jouw afwezigheid dan in een andere woonlocatie, kamer en/of bed wordt gepland is dan groot.

4. Werk

Wat voor soort werk biedt NL Jobs?

NL Jobs biedt een breed scala aan banen aan. Veel van deze banen zijn in de Tuinbouw, Landbouw, Productie, Logistiek en Techniek. Voor een actueel aanbod van werk kun je het beste contact opnemen met het voor jou dichts bijzijnde kantoor. Contactgegevens vindt je hier: www.nl-jobs.com/contact

Hoe kan ik meer informatie vinden over het werk dat ik zal gaan doen?

Daarover kunnen de medewerkers van NL Jobs je het beste informeren, want zij beschikken over actuele informatie van iedere klant van NL Jobs. Je kunt ook kijken op de impressiepagina van NL Jobs en het Youtube kanaal, daar vindt je beelden van het werk. 

Impressiepagina: www.nl-jobs.com/impressies

Youtube kanaal: www.youtube.com/user/nljobs

5. Contract

Wat voor een soort contract krijg ik?

NL Jobs werkt met het fasensysteem zoals opgesteld door branchevereniging ABU. In de personeelsgids van NL Jobs vindt je meer informatie over de werking van dit systeem en kun je terugvinden hoelang ieder contract maximaal kan duren.

Als je voor het eerst voor NL Jobs gaat werken krijg je een fase A contract, een contract voor bepaalde tijd van maximaal 78 gewerkte weken. Wanneer dit contract is beëindigd, krijg je een fase B contract, dit kan maximaal 6 keer, voor een maximale periode van 4 jaar in totaal. Daarna volgt een fase C contract, een contract voor onbepaalde tijd. Via het fasesysteem kun je dus maximaal 5.5. jaar bepaalde tijd contracten krijgen.

Welke gegevens kan ik terugvinden in mijn contract?

De uitzendkracht ontvangt 3 documenten welke van belang zijn voor de arbeidsovereenkomst met NL Jobs. Dit zijn de uitzendovereenkomst, de uitzendbevestiging en de personeelsgids. In de uitzendovereenkomst is de loopduur en werkgever/werknemer opgenomen. Dit contract wordt ook door beide partijen ondertekend. In de uitzendbevestiging worden de geldende arbeidsvoorwaarden voor de specifieke opdrachtgever opgenomen. Te denken valt aan loon, arbeidsomvang, functie, toeslagen, cao, inlener, etc.  Dit kan wisselen per opdrachtgever. In de Personeelsgids staat diverse relevante overige informatie aangaande het dienstverband. Deze documenten vormen gezamenlijk de overeenkomst tussen NL Jobs en de Uitzendkracht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als je wil stoppen met werken voor NL Jobs licht je hierover schriftelijk je contactpersoon tijdig in. Het liefste een maand voordat je uitzendovereenkomst afloopt. Indien je gedurende je contract wil stoppen met werken heb je nog een maand opzegtermijn. Als je, je hier niet aan houdt zullen wij administratieve kosten in rekening brengen. Mondelinge opzeggingen nemen wij niet in behandeling.

6. Salaris

Wanneer wordt het salaris uitbetaald?

NL Jobs betaalt iedere donderdag het salaris van de voorgaande week uit. Dat betekent dat als je in week 1 start met werken, je het salaris van week 1 in week 2 uitbetaald krijgt. In nagenoeg alle gevallen, heb je het salaris uiterlijk op vrijdag op je rekening.

Waar vind ik mijn loonstrook of jaaropgave?

De loonstroken en jaaropgaves worden per e-mail naar je toegestuurd. De loonstroken volgen iedere donderdag waarop jij een bedrag van NL Jobs hebt ontvangen. Zodra er geen betaling plaatsvindt, wordt er ook geen loonstrook verstuurd. De jaaropgave volgt éénmaal per jaar, namelijk aan het begin van ieder jaar. De jaaropgave geeft een samenvatting van het reeds verstreken jaar.

Hoe zit het met reserveringen?

Wij reserveren voor verschillende zaken geld voor je. Te denken valt aan vakantiegeld, vakantiedagen en bovenwettelijk verlof. Deze reserveringen zijn zichtbaar op de loonstrook. Vakantiegeld wordt wekelijks bij het loon opgeteld en direct uitbetaald. Vakantiedagen neem je op wanneer je een dag vrij wil van je werk. Deze reservering zorgt ervoor dat je die dag gewoon doorbetaald krijgt. Op het moment dat je uit dienst treed bij NL Jobs wordt binnen 6 weken na uit dienst treden je overgebleven reserveringen uitbetaald. Bovenwettelijk verlof wordt wekelijks uitbetaald.

Volgens mij klopt mijn salaris niet, wat kan ik doen?

Indien je twijfelt of het door NL Jobs aan jou betaalde salaris wel klopt, kun je contact opnemen met de jobmate/accountbeheerder van NL Jobs. Dit is jouw contactpersoon. Hij of zij zal regelmatig aanwezig zijn op de werklocatie, maar is natuurlijk ook telefonisch en per e-mail bereikbaar. Geeft concreet aan wat er volgens jou niet klopt (bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren). Vervolgens wordt er voor je gecontroleerd of je gelijk hebt en krijg je hier terugkoppeling over. Indien je inderdaad gelijk hebt, dan zal er een correctie worden gemaakt bij de eerst volgende verloning.

7. Communicatie

Wie moet ik waarvoor benaderen?

Bij NL Jobs zijn een groot aantal vaste medewerkers betrokken, zij hebben allemaal één gemeenschappelijk belang; blije uitzendkrachten. Niet iedereen is echter in staat om op al jouw vragen antwoord te geven, daarom is het belangrijk dat je een vraag bij de juiste persoon stelt. Om het voor jou zo simpel mogelijk te maken hebben we hieronder aangegeven bij wie je het beste terecht kan met een vraag:

Medewerker NL Jobs                                            Onderwerp

Jobmate/Accountbeheerder                                    Loonstroken, salaris, vakantie, werk,

                                                                                planning, persoonlijke zaken en overige vragen

 

Huisbeheerder                                                        Alles wat betrekking heeft op de woonlocatie

Noodtelefoon Westland: +31 6 10 19 69 25           Ziekmeldingen en noodgevallen

Noodtelefoon Noord-Holland: +31 6 30 87 34 90    Ziekmeldingen en noodgevallen

Noodtelefoon Zeeland: +31 6 10 34 25 11              Ziekmeldingen en noodgevallen

8. Vakantie & verlof

Hoe kan ik een vakantie aanvraag indienen?

Overleg je vakantie data minimaal twee weken van te voren met de bedrijfsleider en de accountbeheerder. Als je niet op je werkt verschijnt en je hebt dit niet gemeld, dan krijg je een boete van €50 voor de gemaakte kosten. Op de donderdag voordat je weer terug naar Nederland komt, dien je dit te bevestigen en aan te geven wanneer je aankomt. Dit doe je door tussen 14:00 en 16:30 uur te bellen naar het nummer 0031 174 526595.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld en vakantieuren uitbetaald?

Vakantiegeld wordt wekelijks opgeteld bij het loon en direct uitbetaald. Vakantiedagen neem je op wanneer je een dag vrij wil van je werk. Deze reservering zorgt ervoor dat je die dag gewoon doorbetaald krijgt. Op het moment dat je uit dienst treedt bij NL Jobs worden 6 weken na jouw laatste salarisbetaling de reserveringen uitbetaald. 

Mag ik vakantie aanvragen tijdens ziekte?

Ja, dat mag! Je dient je vakantie aanvraag in bij jouw accountbeheerder daarna wordt deze met de verzuimbegeleider/casemanager besproken. De verzuimbegeleider/ casemanager zal dan navraag doen bij de bedrijfsarts of reizen je herstel en/of re-integratie niet belemmerd. Wanneer dit niet het geval is zal je aanvraag bevestigd worden. Wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat je vakantie een belemmering kan zijn voor je herstel of re-integratie dan wordt je vakantie aanvraag afgewezen. 
Ben je het niet eens en vertrek je dan toch tegen het advies in dan kan dit gevolgen hebben voor je uitzendovereenkomst.

9. Ziekte

Hoe moet ik mij ziek melden?

Mocht je ziek zijn, dan meld je je een uur voor aanvang van je werkzaamheden telefonisch ziek via de noodtelefoon. Het is niet toegestaan je ziek te melden via SMS, voicemail, WhatsApp bericht, email, et cetera. Je bent pas ziek gemeld als je iemand gesproken hebt en deze persoon heeft jou ook daadwerkelijk ziek gemeld. Ben je niet in staat je zelf ziek te melden? Mag dit door een andere partij gedaan worden.

Bij het ziekmelden zorg je ervoor dat je je uitzendkrachtnummer bij de hand hebt zodat die niet voor op onthoud zorgt. Je weet van te voren welke werkzaamheden je nog kan uitvoeren, of de klachten te maken hebben met het werk, hoe lang je denkt afwezig te zijn. Ook zal er gevraagd worden of de werkgever nog iets kan doen om jou te helpen. Nadat deze informatie gegeven is zal er gevraagd worden naar het adres waar je verblijft tijdens de huidige situatie en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.  Ook is het belangrijk om te weten of er sprake is van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeluk waarbij een derde aansprakelijk is. 

De werknemer is verplicht elke dag tussen 10:00 uur en 14:00 uur thuis te blijven, totdat de verzuimbegeleider of de bedrijfsarts van NL Jobs contact met jou heeft opgenomen, jou thuis heeft bezocht of totdat je een uitnodiging heeft gekregen om naar het spreekuur te komen. NL Jobs verwacht ook van jou dat je binnen redelijke tijd contact opneemt met de huisarts en revalidatie procedures niet afslaat maar juist instemt en adviezen op te volgen.

Wordt u in het buitenland ziek? Geef dit dan binnen 2 dagen aan ons door. U hoort dan van ons wat u moet doen. Als de bedrijfsarts van NL Jobs vraagt om de medische verklaringen van uw behandelaar, moet u deze verstrekken aan de bedrijfsarts.

Voor meer informatie zie de download pagina: 'procedure ziekmeldingen'

Wat gebeurt er als ik ziek ben?

 Wanneer je ziek bent moet je je afwezigheid vanwege ziekte telefonisch melden aan de noodtelefoon. Tevens zal degene die je aan de noodtelefoon spreekt je een aantal vragen stellen zoals: Wanneer verwacht je weer op het werk te zijn? Je ziekmelding zal aan de klant en de verzuimadministratie van NL Jobs worden doorgegeven. Tussen 10:00 uur en 14:00 uur blijf je thuis, je kan namelijk gebeld worden of een huisbezoek krijgen. Zorg er dus voor dat je altijd bereikbaar bent! De verzuimbegeleider / casemanager van NL Jobs zal je tijdens je verzuimperiode begeleiden om samen te werken aan een spoedig herstel. Tevens zal er gekeken worden of je aangepast werk kan verrichten afgestemd op je (tijdelijke) beperkingen. Het kan zijn dat je al op een kort termijn bij de bedrijfsarts op het spreekuur uitgenodigd wordt. De bedrijfsarts zal beoordelen in hoeverre je je eigen werk danwel ander werk kan uitvoeren. Zijn advies is leidend, dit houdt in dat we het advies altijd zullen opvolgen. Het kan zijn dat je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Je heb dan de mogelijkheid om een deskundige oordeel bij het UWV aan te vragen. De kosten hiervan bedragen € 100,-, en zullen voor eigen rekening komen. Tijdens de aanvraag van het deskundige oordeel zal je, en ook wij,niet ontslagen zijn van onze verplichtingen om het advies op te volgen van de bedrijfsarts. Het advies zullen we dus moeten uitvoeren tot de uitslag van het deskundige oordeel binnen is. Volgens de wet  Poortwachter zal er gedurende je afwezigheid, wegens ziekte of gebrek, allerlei activiteiten worden ingepland om je zo goed mogelijk te begeleiden bij je herstel en re-integratie.

Biedt NL Jobs ook zorgverzekeringen aan?

Ja, de zorgverzekering van Holland Zorg is via NL Jobs beschikbaar. De kosten hiervan zijn €24.82 per week. Dit bedrag wordt automatisch ingehouden van je loon. Let op! Een Nederlandse zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland werkt. Het is niet mogelijk om je zorgverzekering tijdelijk stop te zetten tijdens je vakantie wanneer je een contract hebt. 

10. Pensioen

Hoe zit het met mijn pensioen opbouw?

Via het pensionfonds van de ABU, StIPP, bouw je pensioen op vanaf het moment dat je meer dan 26 weken voor ons hebt gewerkt en 21 jaar of ouder bent. In fase A betaald alleen NL Jobs hiervoor, vanaf fase B ga je zelf er ook aan meebetalen, maar bouw je ook meer pensioen op.

Kan ik mijn pensioen later ontvangen in het land van herkomst?

Je recht op pensioen blijft bestaan, ook als je terugkeert naar het land van herkomst.

Waar vind ik meer informatie over mijn pensioen?

Je kunt voor meer informatie over het pensioen het beste de website van de pensioen aanbieder bezoeken; www.stippensioen.nl De informatie is te vinden in meerdere talen.

11. Studenten en scholieren

Kan ik via NL Jobs als student aan het werk?

Ja, dit is mogelijk. Van belang is wel dat je kan aantonen dat je ingeschreven staat bij een dagopleiding. Voor studenten uit een ander land dan Nederland geldt dat ze een ISIC moeten hebben. Deze is op te vragen via www.isic.nl

Hoeveel uur mag ik maximaal werken als scholier?

Jongeren tussen de 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. Let op: de uren die je op school zit tellen mee voor deze 40 uur. Jongeren van 15 jaar mogen ook 40 uur werken, maar op de dagen dat je op school zit mag dit maximaal 2 uur zijn. Als je 13 of 14 jaar bent mag je in de schoolvakantie maximaal 35 uur per week werken. Op een schooldag mag je niet werken. Voor een uitgebreidere uitleg over arbeidstijden verwijzen wij je naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk

Regelen jullie ook vervoeren voor scholieren/studenten

Dat hangt af welke afspraken er zijn gemaakt met de inlener, de klant van NL Jobs. Voor aanvang van de werkzaamheden hoor je of er sprake is van vervoersaanbod van NL Jobs.

12. Loonstrook

Wanneer kan ik verlof uren opnemen?

Het opnemen van verlofuren kan alleen op het moment dat je minimaal 1 dag ( 8 uur ) niet hebt gewerkt ( < 32 uur ). De aanvraag voor uitbetaling van je verlofuren doe je via je contactpersoon van NL. Wanneer je de aanvraag indient door een e-mail te sturen aan wyplata@nl-jobs.com ontvang je geen terugkoppeling. Let dus op dat je voldoet aan de eisen voor de uitbetaling van verlofuren, minimaal 8 uur en je saldo moet toereikend zijn.

Waarvoor is de WAS? (Wet aanpak schijnconstructies)

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op tenminste het minimumloon. Dit houdt in dat werkgever niets mag inhouden of verrekenen op het minimumloon; dit mag wel op het gedeelte van het loon dat hoger is dan het wettelijk minimumloon of met de vakantiebijslag. Deze wet heeft wel een uitzondering gemaakt op het inhouden van huisvestingskosten, kosten van zorgverzekeringen en verkeersboetes. Het verbod op inhoudingen geldt niet voor loonheffingen en pensioenpremies. Hiervoor is immers een wettelijke grondslag.

Het openstaande WAS bedrag dient tijdig te worden betaald. Hiervoor geeft NL Jobs je de mogelijkheid om het openstaande bedrag bij de accountbeheerders te pinnen.  

Wat zijn ET-kosten? = Extra territoriale kosten

Dit is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven.

Een uitzendkracht ziet dan af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

Het volgende belaste loon kan uitgeruild worden:

  • Bovenwettelijke vakantiedagen ( het maximum uitruilloon van de bovenwettelijke vakantiedagen is 81% )
  • Toeslagen voor onregelmatige werktijden en overuren ( het maximum uitruilloon voor toeslag en overuren is 100% )
  • Loon boven het wettelijk minimumloon ( het maximum uitruilloon voor loon boven wettelijk minimumloon is 81%)

De volgende ET-kosten komen in aanmerking voor uitruil:

  • Dubbele huisvestingskosten
  • Vervoer van en naar Nederland
  • Extra kosten voor levensonderhoud 

Het levensonderhoud in Nederland is vaak duurder dan de kosten voor levensonderhoud in de land van herkomst. Op basis van cijfers per land is berekend welk bedrag per week       maximaal voor extra levensonderhoud vergoedt kan worden.

Wat is het verschil tussen loonheffing en bijzonder tarief?

Loonheffing wordt berekend over je gewerkte uren. In de witte weekloontabel van de belastingdienst kan je precies vinden wat er betaald moet worden bij welk bruto weekloon.

Bijzonder tarief wordt berekend op het moment dat er een “bijzondere” beloning plaatsvindt. Dit is een bonus/prestatiebeloning en afrekening van de reserveringen.

Wanneer worden de opgebouwde reserveringen uitbetaald?

Uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt wekelijks met uitbetaling van het weekloon.

Uitbetaling vakantie uren na daadwerkelijk opgenomen verlof of na uitdiensttreding.

Uitbetaling na uitdiensttreding is op het moment dat je 6 weken niet hebt gewerkt.

Waar kan ik mijn pensioenopbouw vinden?

In de 1e 26 gewerkte weken vindt er geen pensioenopbouw plaats. In week 27 zal dit veranderen naar de STIPP basisregeling indien je 21 jaar of ouder bent. 

De werkgever betaald deze basisregeling dus hiervan zie je geen bedragen terug op je loonstrook. Het kopje “pns” bovenaan de loonstrook geeft weer of je bent aangemeld bij het STIPP pensioenfonds doormiddel van J/N.

Na 78 gewerkte weken of overgang naar fase B verandert de basisregeling naar STIPP “plus” pensioen. Vanaf hier betaald de werknemer een % zelf mee aan de pensioenopbouw. 

13. Planning

Hoe word ik geinformeerd over mijn dagelijkse planning?

Jouw dagelijkse planning kun je vinden in de Plan4Flex app, de applicatie voor mobiele devices. Zorg er dus voor dat je deze app op je telefoon en/of tablet installeert.

Wat is Plan4Flex?

Plan4Flex is een planningsprogramma. NL Jobs maakt gebruik van dit programma voor de werk-, vervoer & huisvestingsplanning.

Waar download ik de Plan4Flexx app?

Je download de applicatie via onderstaande links.

Android:         https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ewings.app

IOS:               https://itunes.apple.com/nl/app/plan4flex/id1125677458?mt=8

Hoe werkt de Plan4Flex app?

NL Jobs heeft een Plan4Flex handleiding gemaakt. Hierin vind je alle benodigde uitleg over de installatie, functionaliteiten en werking van de app. Je download de app hier:

https://www.nl-jobs.com/upload/docs/Gebruikershandleiding_P4F_app_-_Juli.pdf

Waar vind ik mijn inloggegevens voor de Plan4Flex app?

Als je in juli 2019 al in dienst was bij NL Jobs, heb je halverwege juli per mail inloggegevens ontvangen. Als je pas later dan juli 2019 in diens bent gekomen, krijg je kort voor of na jouw eerste werkdag de inloggegevens per mail toegestuurd. Bewaar deze gegevens zorgvuldig!

Ik ben mijn inlognaam kwijt voor de Plan4Flex app, wat nu?

Jouw inlognaam voor de Plan4Flex app is jouw uitzendkracht- / loonnummer. Deze vind je op iedere loonstrook, rechts bovenin. Het zijn de laatste 5 cijfers die vermeldt staan onder ‘medew.nr’. Bijvoorbeeld 61400

Ik ben mijn wachtwoord kwijt voor de Plan4Flex app, wat nu?

In de app kun je kiezen voor ‘wachtwoord vergeten’, zodra je hierop klikt, krijg je op het e-mailadres dat bij NL Jobs bekend is, een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Ik heb geen smartphone of tablet, hoe kan ik mijn planning checken?

Je kunt de planning ook checken vanaf een computer. Computers zijn beschikbaar op de kantoren van NL Jobs en vaak ook in de kantines van de bedrijven.

Je kunt inloggen via onderstaande link, met de inloggegevens die je per e-mail hebt ontvangen:

https://app.nl-jobs.com/P4Web/Login

 

 

 

Deze website gebruikt cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op Toestaan Weigeren